Special

Nieuw perspectief voor patiënten met recidief/refractair multipel myeloom

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

M. Dooper , dr. W. Nanhoe

CAR-T-celtherapie kan ook bij de behandeling van multipel myeloom een aanvulling zijn op het bestaande behandelarsenaal. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het vinden van een geschikt doelwit op de myeloomcel voor de CAR-T-cellen om aan te binden. Hier volgt een beknopt overzicht van de mogelijkheden op dit gebied. Verder vertelt prof. dr. Monique Minnema (internist-hematoloog, UMC Utrecht) meer over de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstige implicaties van CAR-T-celtherapie bij multipel myeloom.

Lees verder

CAR-T bij MM: een blik op de toekomst

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

M. Dooper

Recente klinische studies met CAR-T-celtherapie bij patiënten met recidief/ refractair multipel myeloom (RRMM) laten op de korte termijn veelbelovende resultaten zien. Echter, een groot deel van de patiënten recidiveert na verloop van tijd. Verbeteringen van de CAR-T-celtherapie zijn daarom gewenst. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van de mogelijkheden daartoe.

Lees verder

Een nieuwe behandeloptie voor R/R mantelcellymfoom

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

M. Dooper

Mantelcellymfoom is een zeldzame vorm van B-cel non-Hodgkinlymfoom, die In Nederland jaarlijks bij ongeveer 100 overwegend oudere mensen wordt vastgesteld. Patiënten met recidiverend/refractair mantelcellymfoom hebben momenteel een slechte prognose. De eerste fase II-studie met CAR-T-celtherapie is inmiddels afgerond. Op basis van de uitkomsten van deze ZUMA-2 studie hebben de FDA en de EMA deze behandeling recent goedgekeurd voor patiënten met recidiverend/ refractair mantelcellymfoom.

Lees verder

Crossing the bridge to CAR-T: bridging therapie bij DLBCL

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

drs. M. Groot , dr. W. Nanhoe

CAR T-celtherapie gericht op CD19 is een innovatieve behandeling voor patiënten met recidief/refractair (R/R) diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL). Het autologe anti-CD19 CAR T-celproduct axicabtagene ciloleucel▾ (axi-cel) wordt sinds mei 2020 vergoed uit het basispakket voor de behandeling van volwassen patiënten met R/R DLBCL en primair mediastinaal grootcellig B-cellymfoom na 2 of meer lijnen systemische therapie.1–4 Tisagenlecleucel▾ is goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met R/R DLBCL na twee of meer lijnen systemische therapie.5,6

Lees verder

Een groeiend arsenaal aan CAR-T-celproducten voor R/R DLBCL

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

drs. M. Groot , dr. W. Nanhoe

Momenteel zijn er twee CAR-T-celtherapieën geregistreerd voor patiënten met recidief/refractair (R/R) diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL), getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cel lymfoom (PMBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie: tisagenlecleucel (tisa-cel) en axicabtagene ciloleucel (axi-cel).1,2 Voor DLBCL heeft momenteel in Nederland alleen axi-cel een vergoedingsstatus gekregen. Hiernaast is er nog een derde CAR-T-celtherapie onderweg naar registratie: lisocabtagene maraleucel (liso-cel). Hiervan wordt verwacht dat deze halverwege 2021 zal worden geregistreerd voor de behandeling van R/R DLBCL-patiënten na twee eerdere lijnen behandeling.3

 

Lees verder

De rol van de landelijke CAR-T-tumorboard

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

drs. A.M. Spanjaart , dr. I.S. Nijhof , drs. J.A. van Doesum , dr. J.S. Vermaat , dr. L. Groneck , dr. M. Jak , Prof, dr. M.C. Minnema , prof. dr. M.J. Kersten , dr. M.W.M. van der Poel , dr. P.G.N.J. Mutsaers , dr. P.J. Lugtenburg , dr. S. van Dorp , dr. T. van Meerten

CAR T-celbehandeling ontwikkelt zich in een razend tempo en is sinds mei 2020 in Nederland onderdeel van de standaardbehandeling voor patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (R/R DLBCL, waaronder ook hooggradig B-cellymfoom, getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cellymfoom) behandeld met minstens twee eerdere systemische behandellijnen. De behandeling is echter kostbaar en intensief. Het is daarom belangrijk dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt voor wie de behandeling zinvol en veilig is.

Lees verder

‘Real world evidence’ van tisa-cel bij ALL en DLBCL

NTVH - 2021, nummer CAR T special, may 2021

dr. W. Nanhoe

Het CAR-T-celproduct tisagenlecleucel (tisa-cel) richt zich op CD19-positieve cellen, zoals bij B-celmaligniteiten. Tisa-cel is geïndiceerd voor pediatrische en jongvolwassen patiënten tot en met de leeftijd van 25 jaar met refractaire B-cel acute lymfoblastaire leukemie (ALL), of met een recidief na transplantatie, of met een tweede of later recidief van B-cel ALL (R/R ALL).1 Daarnaast is het goedgekeurd voor volwassen patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (‘diffuse large B-cell lymphoma’, DLBCL) na twee of meer lijnen systemische therapie (R/R DLBCL). Na de goedkeuring door EMA op basis van de klinische registratiestudies wordt er inmiddels in steeds meer ‘real world’-studies bekeken of CAR-T-celtherapie met tisa-cel in de praktijk ook effectief en haalbaar is.

Lees verder
X