Special

MM E-COACH GEEFT PATIËNTEN DE REGIE OVER HUN ZIEKTE TERUG

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

drs. D. Vrouwenvelder , W. van Altena

Isala ziekenhuis in Zwolle zet in op waardegedreven zorgtrajecten. Met deze strategie willen zorgverleners hun patiënten zo goed mogelijk helpen en begeleiden, maar tegelijkertijd de patiënt zo veel mogelijk zelf de regie laten houden. Een van de middelen die Isala gebruikt is de e-coach voor multipel myeloompatiënten. Deze app ondersteunt patiënten en zorgverleners en geeft de patiënt meer regie over zijn ziekte. Apotheker Job Eijsink en internist-hematoloog Paul Geerts uit het Isala ziekenhuis vertellen over de meerwaarde van deze app.

Lees verder

KLONALE EVOLUTIE BIJ ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn , dr. W. Nanhoe

De meeste patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) overlijden als gevolg van ziekteprogressie na een recidief door klonale evolutie op cytogenetisch niveau.1,2 Dat maakt genetische profilering niet alleen essentieel bij het stellen van nieuwe diagnoses, maar ook bij recidiverende of refractaire (R/R) AML. Secundaire resistentie van leukemiecellen ontstaat door de vorming van secundaire mutaties in hetzelfde gen, mutaties in andere genen en/of nieuwe veranderingen in signaalroutes.3–8

Lees verder

VORDERINGEN IN DE BEHANDELING EN ZORG VOOR OUDEREN MET ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn

De toegenomen genetische inzichten en de snelle ontwikkeling van doelgerichte geneesmiddelen hebben het therapeutisch veld van acute myeloïde leukemie (AML) in een stroomversnelling gebracht. De opsporing van specifieke genmutaties bij AML geeft voeding aan nieuwe therapeutische mogelijkheden en precisiegeneeskunde. Verwacht wordt dat hierdoor ook de relatief achtergebleven therapeutische mogelijkheden en de aandacht voor de zorg voor (kwetsbare) ouderen zullen verbeteren. Oudere, niet-fitte AML-patiënten en patiënten met recidiverende of refractaire AML zijn patiëntengroepen met een relatief slechte prognose. Daartoe is de aandacht gevestigd op de recente goedkeuring van vier nieuwe geneesmiddelen (venetoclax, daunorubicine/ cytarabine, gemtuzumab ozogamicine en glasdegib), die minder toxisch zijn dan intensieve chemotherapie en in combinatie met een minder intensieve behandeling met lage dosis cytarabine of hypomethylerende middelen tot gunstige klinische uitkomsten leiden.

Lees verder

RECENTE VOORUITGANG IN DE BEHANDELING VAN CHRONISCHE LYMFATISCHE LEUKEMIE

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Drs. P. van Rijn

De toegenomen kennis over de pathogenese van chronische lymfatische leukemie (CLL) heeft zich in het afgelopen decennium vertaald in een groot aantal nieuwe behandelopties voor patiënten. Nieuwe prognostische markers en geneesmiddelen (met name anti-CD20 antilichamen en selectieve inhibitoren) hebben bijgedragen aan een paradigmaverschuiving in de behandeling van onbehandelde en recidiverende/ refractaire CLL-patiënten met betere klinische uitkomsten.

Lees verder

BEHANDELMOGELIJKHEDEN VOOR DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM ANNO 2021

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

dr. W. Nanhoe

Recentelijk is de nieuwe richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van Waldenström’s macroglobulinemie (WM) en IgM-gerelateerde ziekten gepubliceerd.1 In dit artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van WM besproken, alsmede de aanbevelingen die in de huidige richtlijn staan.

Lees verder

BEHANDELOPTIES BIJ LENALIDOMIDE-REFRACTAIR MULTIPEL MYELOOM

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

Dr. R. van der Voort , dr. W. Nanhoe

Het ontstaan van lenalidomide-refractaire ziekte is een relevant probleem bij de behandeling van multipel myeloom. Recentelijk klinisch onderzoek bij refractaire patiënten heeft echter geresulteerd in verschillende werkzame combinatie-behandelingen op basis van proteasoomremmers, immuunmodulerende middelen en doelgerichte therapieën tegen CD38. Bovendien maakt de diversiteit van deze behandelingen een gepersonaliseerde benadering mogelijk.

Lees verder

THERAPIE-OPTIES BIJ MYELOFIBROSE: EEN BLIK IN DE (NABIJE) TOEKOMST

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

M. Dooper

De levensverwachting voor mensen met myelofibrose is het afgelopen decennium door de komst van nieuwe behandelopties toegenomen. Dit artikel schetst een overzicht van de belangrijkste stappen daarbij en blikt vooruit op enkele ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Lees verder
X