Tijdens ASH 2022 zijn diverse onderzoeken gepresenteerd over acute lymfatische leukemie (ALL), bij zowel volwassen als pediatrische patiënten. Prof. dr. Mark Litzow (Mayo Clinic, Verenigde Staten) deelde de resultaten van de fase III-studie ECOG-ARIN E1910, waaruit naar voren is gekomen dat toevoeging van blinatumomab aan consolidatiechemotherapie de overleving van bepaalde volwassen ALL-patiënten zonder minimale restziekte (MRD) significant verlengt.3 Daarnaast ging drs. Amy Kirkwood (University College London, Verenigd Koninkrijk) in op nieuw onderzoek naar het beperken van recidieven in het centrale zenuwstelsel bij pediatrische patiënten na toediening van hoge dosis methotrexaat. Uit de resultaten komt naar voren dat dit niet leidt tot een significante vermindering van recidieven.6