Het Nederlands Tijdschrift van Hematologie (NTvH) is het tijdschrift voor klinische na- en bijscholing van medisch specialisten werkzaam in de hematologie, onder meer hematologen, internist-hematologen, kinderartsen, radiotherapeuten, transfusieartsen, laboratoriumartsen en internisten met als specialisme Vasculaire Geneeskunde en overige specialisten interne geneeskunde werkzaam binnen de hematologie.
NTvH wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan alle praktiserende medisch specialisten en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen de hematologie in Nederland.
Het NTvH is tevens het officiële wetenschappelijke orgaan en platform van de Nederlandse Vereniging van Hematologie (NVVH) en de Hemato-Oncologie Stichting voor volwassenen in Nederland (HOVON).

De inhoud komt tot stand door een onafhankelijke redactieraad en wordt gerefereerd teneinde objectieve informatieverstrekking te waarborgen.

Vanzelfsprekend staat het NTvH open voor spontane bijdragen van lezers. Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen – na beoordeling en goedkeuring van de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u onder Aanleveren van artikelen.

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE

Het NTvH verschijnt 8 maal per jaar.

DOEL VAN NTVH

Het doel van het tijdschrift is de lezers snel op de hoogte te brengen van relevante actuele ontwikkelingen met betrekking tot diagnostiek en klinisch management van oncologische aandoeningen. Door u tijdig te informeren over de laatste actualiteiten geeft het tijdschrift u ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Hiertoe biedt het NTvH praktijkgerichte overzichtsartikelen, casuïstiek, richtlijnartikelen, proefschriften, nieuws over klinische studies, columns, interviews, congresnieuws en nog veel meer!

ABONNEMENTEN VOOR MEDISCH PROFESSIONALS

Neemt u een abonnement op NTvH via deze website op de online en de gedrukte versie, dan ontvangt u:

  • 8 x per jaar een gedrukt tijdschrift in uw brievenbus
  • onbeperkt digitaal toegang tot alle inhoud van alle uitgaven van NTvH vanaf 2012
  • 8 x per jaar een nieuwsbrief per mail (optioneel), zoveel mogelijk gericht op uw interesses

Neemt u een abonnement met alleen online toegang tot NTvH, dan krijgt u:

  • onbeperkt digitaal toegang tot alle inhoud van alle uitgaven van NTvH vanaf 2012
  • 8 x per jaar een nieuwsbrief per mail zoveel mogelijk gericht op uw interesses (optioneel)

Bijkomend voordeel: u bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zonder alle internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de oncologie te hoeven bijhouden!

Dat doet het NTvH immers voor u!

ABONNEMENT OF LOS ARTIKEL KOPEN ALS CONSUMENT?

De site biedt dan de mogelijkheid om losse artikelen te kopen of om tegen een geringe betaling een abonnement te sluiten af op online toegang tot de inhoud van NTvH vanaf 2012.