Tijdens ASH 2022 zijn verschillende nieuwe inzichten gepresenteerd ten aanzien van de behandeling van CLL. Dr. Ryan Jacobs (Atrium Health Levine Cancer Institute, Charlotte, NC, Verenigde Staten) presenteerde de resultaten van een studie waarin is gekeken naar de tijd tot een volgende behandeling voor CLL-patiënten na eerstelijnsbehandeling met ibrutinib versus acalabrutinib.1 Dr. John Byrd (The Ohio State University Comprehensive Cancer Center, Verenigde Staten) liet de definitieve resultaten zien van een cohort met therapie-naïeve CLL-patiënten die behandeld waren met acalabrutinib. Daaruit is een gunstig effectiviteits- en veiligheidsprofiel naar voren gekomen bij deze patiënten.3 Dr. Henriette Huber (Städtisches Klinikum Karlsruhe, Duitsland en University Hospital Ulm, Duitsland) presenteerde de definitieve analyse van de fase II-studie CCL2-GIVe, waarin de combinatiebehandeling van obinutuzumab, ibrutinib en venetoclax (CLL2-GIVe-regime) bij hoogrisico CLL werd onderzocht. De gunstige resultaten die hieruit naar voren zijn gekomen, verdienen het om dit behandelregime verder te onderzoeken in fase III-studies.4