Tijdens ASH 2022 is aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van acute myeloïde leukemie (AML). Dr. Mina Abdelmalek (State University of New York at Buffalo, Verenigde Staten) presenteerde de resultaten van een retrospectieve studie naar de toevoeging van gemtuzumab ozogamicine aan cytarabine en daunorubicine bij nieuw gediagnosticeerde AML-patiënten, waaruit bleek dat deze toevoeging bij bepaalde patiënten leidt tot verbeterde resultaten.1 Prof. dr. Johannes Schetelig (University Hospital TU Dresden, Duitsland) vertelde over de fase III-studie ASAP waarin voor het eerst is gekeken naar het voordeel van intensieve inductiechemotherapie voorafgaand aan allogene hematopoëtische stamceltransplantatie bij patiënten met recidief of refractaire AML.3 Dr. Uwe Platzbecker (University of Leipzig Medical Center, Leipzig, Duitsland) besprak de resultaten van de respons op behandeling met verschillende doseringen van luspatercept bij patiënten met laagrisico MDS uit de MEDALIST-studie.6