Tijdens ASH 2022 werden tal van presentaties gegeven over nieuwe onderzoeksresultaten bij de behandeling van multipel myeloom (MM). Dr. Salomon Manier (Lille University Hospital, Lille, Frankrijk) presenteerde de tussentijdse responspercentages en veiligheidsanalyse van de fase III-studie IFM2017-02. In deze studie wordt daratumumab lenalidomide zonder langdurige dexamethason vergeleken met lenalidomide dexamethason in een populatie van kwetsbare patiënten met nieuw gediagnostiseerd MM.3 Dr. John Jones (Institute of Cancer Research, Verenigd Koninkrijk) liet nieuwe resultaten zien van een studie naar de gevolgen van inductie- en onderhoudsbehandeling met lenalidomide op de ontwikkeling van tweede primaire maligniteiten. Uit de resultaten bleek dat blootstelling aan lenalidomide kan leiden tot een hogere incidentie van tweede primaire maligniteiten.5 Dr. Sara Bringhen (A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino, Italië) presenteerde de resultaten van de fase IV-studie Real MM, waarin voor het eerst prospectief de behandelregimes bortezomib-melfalan-prednison en lenalidomide-dexamethason direct met elkaar werden en waaruit bleek dat bepaalde patiënten meer baat hebben bij bortezomib-melafan-prednison.10