Tijdens het ASH 2022-congres kwamen tal van presentaties over nieuwe behandelingen van lymfomen voorbij. Zo presenteerde prof. dr. Peter Borchmann (University of Cologne, Keulen, Duitsland) de resultaten van een studie naar een met brentuximab vedotin aangepaste versie van het eBEACOPP-behandelregime bij Hodgkinlymfoom, wat leidde tot minder behandelingsgerelateerde morbiditeit.3 De resultaten van de fase II-ELARA-studie werden besproken door prof. dr. Martin Dreyling (LMU Klinikum, München, Duitsland).7 Na meer dan twee jaar follow-up bleek dat de toediening van tisagenlecleucel bij folliculair lymfoom een robuuste en duurzame respons oplevert. Prof. dr. Stephen Opat (Monash Health and Monash University, Clayton, Victoria, Australië) presenteerde daarnaast de definitieve resultaten van de MAGNOLIA-studie, waarin patiënten met marginale zone lymfoom behandeld werden met zanubrutinib.10 De werkzaamheid van axicabtagene ciloleucel werd door dr. Matthew Lunning (University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, Verenigde Staten) in de praktijk vergeleken met immunochemotherapie bij een oudere patiëntenpopulatie met recidief/refractair grootcellig B-cellymfoom.14