Tijdens ASH 2022 zijn meerdere updates gegeven met betrekking tot de behandeling van benigne hematologische aandoeningen. Zo werden de langetermijn resultaten van de CADENZA-studie gepresenteerd door prof. dr. Alexander Röth (University Hospital Essen, Duitsland).5 Daarnaast besprak prof. dr. Steven Pipe (University of Michigan, Ann Arbor, MI, Verenigde Staten) een interim-analyse van de HAVEN 7-studie, waaruit bleek dat emicizumab werkzaam en verdraagzaam is bij de behandeling van zuigelingen met hemofilie A.9 De 24-weekse follow-upgegevens van de APPLY-PNH-studie, waarbij paroxismale nachtelijke hemoglobinurie werd behandeld met iptacopan, werden gepresenteerd door prof. dr. Regis Peffault De Latour (French Référence Center for Aplastic Anemia and Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria, Parijs, Frankrijk).20 De resultaten van de ADVANCE-studie naar de behandeling van primaire immuun trombocytopenie met het humane IgG1 Fc-fragment efgartigimod kwamen aan bod tijdens een presentatie door dr. Catherine Broome (Georgetown University, Washington DC, Verenigde Staten).31 Prof. dr. Saskia Middeldorp (Radboud UMC, Nijmegen) presenteerde daarnaast de resultaten van een studie naar het gebruik van LMWH tijdens de zwangerschap bij vrouwen met erfelijke trombofilie, waaruit bleek dat deze behandeling geen positief effect heeft op de kans op de geboorte van een levend kind.33