Jaargang 20, Nummer 7, Oktober 2023

Inhoudsopgave

ZORG VAN DE TOEKOMST

Kinderkanker in lage- en middeninkomenslanden: hoe zit dat eigenlijk?

L. Klootwijk, M.H.W. Huibers, S. Mostert, L. van Tinteren, G. Kaspers


OVERZICHTSARTIKELEN

De rol van FLT3-remmers na allogene stamceltransplantatie bij kinderen met AML

A.S. van Velzen, B.F. Goemans, A.B. Versluys


Intermediaire versus lage dosis laagmoleculairgewichtheparine bij zwangere vrouwen met een voorgeschiedenis van veneuze trombo-embolie (Highlow-studie)

I.M. Bistervels, A. Buchmüller, H.M.G. Wiegers, F. Ní Áinle, B. Tardy, J. Donnelly, P. Verhamme, A.F. Jacobsen, A.T. Hansen, M.A. Rodger, M.T. DeSancho, R.G. Shmakov, N. van Es, M.H. Prins, C. Chauleur, S. Middeldorp, namens de Highlow-onderzoekers


CASUÏSTIEK

Een tijger in wolfskleren

J.W. Uzorka, L. Hardi, E.V. Planken, W.C.E. den Hartog, T.W.H. Flinsenberg


Ernstige cytomegalovirusinfectie: overweeg onderliggende immuundeficiëntie

M.J.M. Janssen, M. Heron, J. Nigten, J.C. Dutilh, R. van der Griend


TRENDS IN TRIALS

Nieuwe complementremmers bij de behandeling van paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

S. Langemeijer


DosEmi-studie: PK-gestuurd verlagen van emicizumab-dosering bij patiënten met hemofilie A

K. van der Zwet, A.A.M.T. Donners, T.C.G. Egberts, L.F.D. van Vulpen, E. Coppens, F.C.J.I. Heubel-Moenen, P.F. Ypma, P.L. den Exter, S.E.M. Schols, H.L. Hooimeijer, M.H. Cnossen, R.A.A. Mathôt, I. Kruis, R.E.G. Schutgens, R.T. Urbanus, K. Fischer, mede namens het SYMPHONY-consortium


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

R. Butter, H.J. de Vries, S.M. Smits, H.L. Mooij, W.E. Terpstra


Uw diagnose?

A. Yousefi, Y.M. Bilgin, N. Wlazlo