Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 26-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten van algehele malaise, afvallen en eenmalig nachtzweten. Bij lichamelijk onderzoek werd een vermoeide en pijnlijke vrouw gezien, zonder palpabele lymfeklieren, splenomegalie of andere afwijkingen. Het laboratoriumonderzoek toonde onder meer leukocytose (27,9 × 109/l) met voornamelijk lymfocyten (21,4 × 109/l), hypercalciëmie (5,24 mmol/l gecorrigeerd voor albumine), verhoogd LDH (568 IU/l) en verhoogde leverparameters (ALAT 162 IU/l, ASAT 140 IU/l, yGT 196 IU/l). Hemoglobine, trombocyten, ferritine en CRP waren niet afwijkend.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:356–9)