Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 7, oktober 2023

drs. R. Butter , drs. H.J. de Vries , dr. S.M. Smits , dr. H.L. Mooij , dr. W.E. Terpstra

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 26-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten van algehele malaise, afvallen en eenmalig nachtzweten. Bij lichamelijk onderzoek werd een vermoeide en pijnlijke vrouw gezien, zonder palpabele lymfeklieren, splenomegalie of andere afwijkingen. Het laboratoriumonderzoek toonde onder meer leukocytose (27,9 × 109/l) met voornamelijk lymfocyten (21,4 × 109/l), hypercalciëmie (5,24 mmol/l gecorrigeerd voor albumine), verhoogd LDH (568 IU/l) en verhoogde leverparameters (ALAT 162 IU/l, ASAT 140 IU/l, yGT 196 IU/l). Hemoglobine, trombocyten, ferritine en CRP waren niet afwijkend.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:356–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 19, nummer 7, oktober 2022

drs. S.E. Doeleman , dr. H.L. Mooij , dr. G.J. Vrielink , dr. S.M. Smits , dr. W.E. Terpstra

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 47-jarige man met blanco voorgeschiedenis presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp van het OLVG met sinds weken progressieve malaise, buikpijn, nachtzweten en gewichtsverlies.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:351–3)

Lees verder

Tijdelijke B-lymfocytendepletie bij een pasgeborene na maternaal rituximabgebruik tijdens de zwangerschap

NTVH - 2014, nummer 1, january 2014

dr. S.M. Smits , dr. A. Leyte , dr. O.C. Leeksma , dr. A.A.M.W. van Kempen , dr. I-A. Haagen

Samenvatting

Rituximab is een anti-CD20-antistof die depletie van perifeer circulerende B-lymfocyten kan veroorzaken. Rituximab wordt breed ingezet voor de behandeling van CD20-positieve lymfatische maligniteiten en verscheidene auto-immuunziekten, waaronder immuungemedieerde trombocytopenie (ITP). Gedurende de zwangerschap kan rituximab de placenta passeren en de ontwikkeling van foetale en neonatale B-lymfocyten onderdrukken, waardoor er een toegenomen gevoeligheid voor infecties kan ontstaan bij de pasgeborene. In deze casus wordt het effect van maternale blootstelling aan rituximab op de neonatale ontwikkeling van B-lymfocyten besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:22–8)

Lees verder