Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 7, oktober 2023

drs. R. Butter , drs. H.J. de Vries , dr. S.M. Smits , dr. H.L. Mooij , dr. W.E. Terpstra

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 26-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten van algehele malaise, afvallen en eenmalig nachtzweten. Bij lichamelijk onderzoek werd een vermoeide en pijnlijke vrouw gezien, zonder palpabele lymfeklieren, splenomegalie of andere afwijkingen. Het laboratoriumonderzoek toonde onder meer leukocytose (27,9 × 109/l) met voornamelijk lymfocyten (21,4 × 109/l), hypercalciëmie (5,24 mmol/l gecorrigeerd voor albumine), verhoogd LDH (568 IU/l) en verhoogde leverparameters (ALAT 162 IU/l, ASAT 140 IU/l, yGT 196 IU/l). Hemoglobine, trombocyten, ferritine en CRP waren niet afwijkend.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:356–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 19, nummer 7, oktober 2022

drs. S.E. Doeleman , dr. H.L. Mooij , dr. G.J. Vrielink , dr. S.M. Smits , dr. W.E. Terpstra

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 47-jarige man met blanco voorgeschiedenis presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp van het OLVG met sinds weken progressieve malaise, buikpijn, nachtzweten en gewichtsverlies.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:351–3)

Lees verder