DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 4, juni 2023

dr. S.E. Luijnenburg , drs. E.J. Huisman , mr., ing. K.J. Gussinklo , dr. A. Simons , drs. B.W. van Paassen

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Bij een jongen van 5 jaar werd door de huisarts algemeen bloedonderzoek verricht in verband met het beeld van recidiverende Henoch-Schönlein-purpura. Hierbij werden door het laboratorium afwijkende vormen van de neutrofiele granulocyten gerapporteerd. Om die reden werd hij verwezen naar de polikliniek Kinderhematologie. Bij lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen gezien, was er geen hepatosplenomegalie en ook geen vergrote lymfeklieren.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:178–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 4, juni 2023

drs. A.P. Bavinck , R.J.H.M. Verheggen MSc, dr. W.J.F.M. van der Velden , dr. I.C.A. Munnix

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 47-jarige vrouw wordt door de huisarts verwezen naar de Spoedeisende Hulp vanwege vermoeidheid en een microcytaire anemie (MCV 76 fl (80–100)). Zij is bekend met de ziekte van Crohn waarvoor ze wordt behandeld met azathioprine (150 mg per dag). De patiënte blijkt zich te hebben onttrokken aan controles van de MDL-arts, waardoor het bloedbeeld vijf jaar niet is gecontroleerd.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:180–2)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 3, april 2023

drs. C.A.M.J. Jonkergouw , dr. B. van Erven , dr. J. Leuvenink , dr. J.F.M. Pruijt

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 70-jarige man werd opgenomen op de verpleegafdeling Hematologie in verband met sinds enkele maanden progressieve rugpijn en algehele malaise. Er bleek sprake van acute nierinsufficiëntie zonder dialyse-indicatie, normocytaire anemie, hypercalciëmie en verhoogd totaaleiwit. Opvallend was dat er ook 26% plasmacellen werden gevonden in het perifere bloed.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:128–30)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 3, april 2023

dr. M. van Gelder

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Bij een 43-jarige buitenlandse vrachtwagenchauffeur werd in februari 2022 HIV-infectie en immuuntrombocytopenie (ITP) gediagnosticeerd, waarop antivirale therapie werd gestart en trouw ingenomen. Begin december presenteerde hij zich bij de SEH met sinds vier weken een toenemend ‘grieperig’ gevoel, botpijnen, 5 kg gewichtsverlies, moeilijk te stoppen neusbloedingen, duizeligheid en onmogelijkheid tot geringe inspanning zoals lopen.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:131–3)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 2, maart 2023

N.A. de Jonge MSc, J.W. Schipper-Blokzijl

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 58-jarige Surinaamse vrouw met in de voorgeschiedenis een post-mortale niertransplantatie bij diabetische nefropathie presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten van koorts, bradyfrenie, hoofdpijn en pijn achter beide ogen, fotofobie en gegeneraliseerde hyperalgesie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:80–1)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 2, maart 2023

L.E.M. Eurelings , dr. M.D. Levin , R. Rodenburg , J. Kortleve , drs. E. de Jongh

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een 63-jarige vrouw komt op de polikliniek Hematologie. Zij is onder behandeling wegens een diffuus grootcellig B-cellymfoom, stadium IV, ABC-subtype, geen Myc-translocatie. Hiervoor zal ze worden behandeld met zes kuren R-CHOP, gevolgd door twee keer rituximab. De interim-CT toonde radiologisch complete remissie na drie cycli. Vier jaar geleden is een halskliermetastase vastgesteld van een plaveiselcelcarcinoom vanuit een onbekende primaire tumor, waarvoor klierdissectie en radiotherapie heeft plaatsgevonden. Op dit moment heeft patiënte reeds zes kuren R-CHOP gehad en eenmaal een gift rituximab. Een week na deze gift rituximab bezoekt zij het spreekuur vanwege huiduitslag ter plaatse van de buik, heup en linkerbil, die in enkele dagen is ontstaan (zie Figuur 1).

FIGUUR 1. Foto van de huidafwijkingen.
FIGUUR 1. Foto van de huidafwijkingen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:82–3)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 1, februari 2023

dr. H.J. Boiten , dr. E.M. van der Zwan-van Beek , dr. H.C.T. van Zaanen

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:30–1)

Lees verder