DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 8, december 2023

apr. J. Maes , dr. H. Devos , dr. B. Cauwelier , dr. P. De Paepe , apr. L. Persijn , dr. D. Labaere , dr. J. Emmerechts

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 19-jarige man werd door de huisarts doorverwezen vanwege cytopenie, nasofaryngeale zwelling en wazig zicht via het linkeroog. Klinisch onderzoek toonde lichte exoftalmie, maar geen B-symptomen. Een CT-scan van het hoofd toonde een infiltrerende massa in de neusholte met uitbreiding naar de linker sinus cavernosus en lichte hepatomegalie.
Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:407–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 8, december 2023

drs. E.J. Huisman , dr. S.E. Luijnenburg , drs. A. Kamerbeek , drs. M.A.E. Rab , R. Verzijl , dr. R. van Wijk

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een à terme neonaat werd enkele uren postpartum opgenomen in verband met verdenking op een infectie na langdurig gebroken vliezen. Bij lichamelijk onderzoek viel op dat hij bleek-geel van kleur was en een systolische souffle had, graad II-III/VI. Bij het bloedonderzoek bij opname bleek dat er sprake was van anemie met een hemoglobine van 7 mmol/l (normale referentie neonaten 8–14 mmol/l) met een normaal MCV.
Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:410–11)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 7, oktober 2023

drs. R. Butter , drs. H.J. de Vries , dr. S.M. Smits , dr. H.L. Mooij , dr. W.E. Terpstra

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 26-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten van algehele malaise, afvallen en eenmalig nachtzweten. Bij lichamelijk onderzoek werd een vermoeide en pijnlijke vrouw gezien, zonder palpabele lymfeklieren, splenomegalie of andere afwijkingen. Het laboratoriumonderzoek toonde onder meer leukocytose (27,9 × 109/l) met voornamelijk lymfocyten (21,4 × 109/l), hypercalciëmie (5,24 mmol/l gecorrigeerd voor albumine), verhoogd LDH (568 IU/l) en verhoogde leverparameters (ALAT 162 IU/l, ASAT 140 IU/l, yGT 196 IU/l). Hemoglobine, trombocyten, ferritine en CRP waren niet afwijkend.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:356–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 7, oktober 2023

drs. A. Yousefi , dr. Y.M. Bilgin , dr. N. Wlazlo

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 48-jarige patiënte met hypertensie in de voorgeschiedenis werd verwezen naar de Spoedeisende Hulp vanwege sinds een dag bestaande klachten van misselijkheid, braken en diarree. Bij het lichamelijk onderzoek werd een bleke vrouw gezien die helder en alert was, maar traag reageerde en niet in de tijd georiënteerd was. Er waren geen neurologische uitvalsverschijnselen. De temperatuur was 38,1 ºC en het overige lichamelijk onderzoek leverde geen bijzonderheden op.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:360–2)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

dr. W.H.M. Vroemen , dr. R. van Meijel , dr. R.J.W. van Kampen , dr. M.P.G. Leers

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een patient presenteerde zich op de polikliniek Medische Oncologie en Hematologie vanwege follow-up na diagnose myelodysplastisch syndroom met een exces aan blasten type 2 (MDS-EB2) in 2020. Destijds werden perifeer 2% blasten en in beenmerg 11% blasten zonder Auerse staven of ringsideroblasten geobserveerd.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:295–7)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

dr. J.L.J.C. Assmann , dr. Y. Sandberg , dr. F. Weerkamp

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 86-jarige man met chronische nierinsufficiëntie en ‘monoclonal gammopathy of unknown significance’ (MGUS; <1 g/l IgGκ) in de voorgeschiedenis presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met koorts, koude rillingen en toenemende vermoeidheidsklachten.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:298–300)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 5, juli 2023

dr. S.M. Snelder , dr. L. Schoonen , dr. Y. Sandberg

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 59-jarige vrouw, bekend met 20 jaar geleden een diepe veneuze trombose (DVT) geluxeerd door immobilisatie, presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp wegens spontane hematomen op de buik en op het linkerbovenbeen.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:241–2)

Lees verder