DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 21, nummer 5, juli 2024

dr. A.D. van Dam , drs. M. Bosch , dr. J. Leuvenink

Een 78-jarige man, met in de voorgeschiedenis onder andere een herseninfarct, presenteerde zich op de Eerste Harthulp met pijn op de borst. De pijn was sinds enkele weken continu aanwezig, straalde uit naar de kaken en nam toe bij minimale inspanning. Bij uitvragen van tractus anamnese viel op dat er sinds enkele weken sprake was van nachtzweten en drie kilo gewichtsverlies, mogelijk ten gevolge van slechte eetlust. Verder waren er geen aanwijzingen voor macroscopisch bloedverlies.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:238–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 21, nummer 4, juni 2024

dr. X.U. Kahle , drs. E. Kneppers , T. Voorsluijs , dr. G.L. van Sluis , dr. O. Visser

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Toen een 64-jarige vrouw met een Nederlandse achtergrond zich bij de polikliniek Hematologie presenteerde vanwege milde pancytopenie, rees het klinische vermoeden van acute leukemie door cutane hemorragische diathese. Een snelle beoordeling van het beenmerg onthulde hypergranulaire blasten met takkenbossen naast hypogranulaire voorlopers met ‘vlinderkern’-morfologie. Flowcytometrie kon geen onderscheid maken tussen de morfologisch verschillende typen promyelocyten.

Wat is uw diagnose?

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 21, nummer 2, maart 2024

dr. S.E. Luijnenburg , dr. M. Joosten , E.J. Baartmans , dr. H. Visscher , E. Klop-van Kleef , dr. T.T. Koopmann , dr. C.L. Harteveld

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een pasgeboren jongen werd verwezen naar de polikliniek Kinderhematologie in verband met een afwijkende hielprikscreening, verdacht voor ernstige alfa-thalassemie.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:94–6)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 8, december 2023

apr. J. Maes , dr. H. Devos , dr. B. Cauwelier , dr. P. De Paepe , apr. L. Persijn , dr. D. Labaere , dr. J. Emmerechts

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 19-jarige man werd door de huisarts doorverwezen vanwege cytopenie, nasofaryngeale zwelling en wazig zicht via het linkeroog. Klinisch onderzoek toonde lichte exoftalmie, maar geen B-symptomen. Een CT-scan van het hoofd toonde een infiltrerende massa in de neusholte met uitbreiding naar de linker sinus cavernosus en lichte hepatomegalie.
Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:407–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 8, december 2023

drs. E.J. Huisman , dr. S.E. Luijnenburg , drs. A. Kamerbeek , drs. M.A.E. Rab , R. Verzijl , dr. R. van Wijk

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een à terme neonaat werd enkele uren postpartum opgenomen in verband met verdenking op een infectie na langdurig gebroken vliezen. Bij lichamelijk onderzoek viel op dat hij bleek-geel van kleur was en een systolische souffle had, graad II-III/VI. Bij het bloedonderzoek bij opname bleek dat er sprake was van anemie met een hemoglobine van 7 mmol/l (normale referentie neonaten 8–14 mmol/l) met een normaal MCV.
Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:410–11)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 7, oktober 2023

drs. R. Butter , drs. H.J. de Vries , dr. S.M. Smits , dr. H.L. Mooij , dr. W.E. Terpstra

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 26-jarige vrouw presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten van algehele malaise, afvallen en eenmalig nachtzweten. Bij lichamelijk onderzoek werd een vermoeide en pijnlijke vrouw gezien, zonder palpabele lymfeklieren, splenomegalie of andere afwijkingen. Het laboratoriumonderzoek toonde onder meer leukocytose (27,9 × 109/l) met voornamelijk lymfocyten (21,4 × 109/l), hypercalciëmie (5,24 mmol/l gecorrigeerd voor albumine), verhoogd LDH (568 IU/l) en verhoogde leverparameters (ALAT 162 IU/l, ASAT 140 IU/l, yGT 196 IU/l). Hemoglobine, trombocyten, ferritine en CRP waren niet afwijkend.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:356–9)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 7, oktober 2023

drs. A. Yousefi , dr. Y.M. Bilgin , dr. N. Wlazlo

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 48-jarige patiënte met hypertensie in de voorgeschiedenis werd verwezen naar de Spoedeisende Hulp vanwege sinds een dag bestaande klachten van misselijkheid, braken en diarree. Bij het lichamelijk onderzoek werd een bleke vrouw gezien die helder en alert was, maar traag reageerde en niet in de tijd georiënteerd was. Er waren geen neurologische uitvalsverschijnselen. De temperatuur was 38,1 ºC en het overige lichamelijk onderzoek leverde geen bijzonderheden op.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:360–2)

Lees verder