Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 48-jarige patiënte met hypertensie in de voorgeschiedenis werd verwezen naar de Spoedeisende Hulp vanwege sinds een dag bestaande klachten van misselijkheid, braken en diarree. Bij het lichamelijk onderzoek werd een bleke vrouw gezien die helder en alert was, maar traag reageerde en niet in de tijd georiënteerd was. Er waren geen neurologische uitvalsverschijnselen. De temperatuur was 38,1 ºC en het overige lichamelijk onderzoek leverde geen bijzonderheden op.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:360–2)