PROEFSCHRIFTBESPREKING

Optimalisatie van de implementatie van patiëntgerichte innovaties: lessen uit de kankerzorgpraktijk

NTVH - jaargang 20, nummer 3, april 2023

drs. P.A.F. Geerts

SAMENVATTING

Op 2 december 2022 promoveerde dr. Paul Geerts aan de Universiteit van Maastricht op zijn proefschrift, getiteld ‘Optimizing implementation of patient-centered innovations: learning from cancer care practice’, onder begeleiding van prof. dr. G.M.J. Bos (afdeling Hematologie, Maastricht UMC), prof. dr. T. van der Weijden (afdeling Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht) en copromotor dr. A. Moser (Zuyd Hogeschool). De belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:134–6)

Lees verder

18F-FDG-PET als biomarker bij agressief lymfoom: technische en klinische validatie

NTVH - jaargang 20, nummer 2, maart 2023

C.N. Burggraaff

SAMENVATTING

Op 9 september 2022 promoveerde Coreline Burggraaff aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift, getiteld ‘18F-FDG PET as biomarker in aggressive lymphoma: technical and clinical validation’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. J.M. Zijlstra-Baalbergen (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC) en prof. dr. ir. H.C.W. de Vet (afdeling Epidemiologie en Data Science, Amsterdam UMC), en copromotoren prof. dr. O.S. Hoekstra en prof. dr. R. Boellaard (beiden afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Amsterdam UMC). In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:84–7)

Lees verder

Rodebloedceltransfusies bij patiënten met sikkelcelziekte

NTVH - jaargang 20, nummer 1, februari 2023

J. Gerritsma

SAMENVATTING

Op 15 juni 2022 promoveerde dr. Jorn Gerritsma aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift getiteld: ‘Red blood cell transfusion in sickle cell disease’, onder begeleiding van promotores prof. dr. K. Fijnvandraat (afdeling Kinderhematologie, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC) en prof. dr. B. Biemond (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC) en copromotor dr. A. ten Brinke (afdeling Immunopathologie, Sanquin). De belangrijkste bevindingen van zijn proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:35–7)

Lees verder

Diagnostiek en mechanismen van hemostase bij patiënten met milde bloedingsziekten en trombocytopenie

NTVH - jaargang 20, nummer 1, februari 2023

F. Heubel-Moenen

SAMENVATTING

Op 31 januari 2022 promoveerde Floor Heubel-Moenen aan het Maastricht UMC+ op haar proefschrift ‘Diagnostics and mechanisms of hemostasis in patients with mild bleeding disorders and thrombocytopenia’, onder begeleiding van promotores prof. dr. E.A.M. Beckers en prof. dr. ir. Y.M.C. Henskens. De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken. Zie https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/site-promotie-floortje-c-j-iheubel-moenen voor het volledige proefschrift.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:38–41)

Lees verder

Effectiviteit van rodebloedceltransfusie bij ernstig zieke patiënten

NTVH - jaargang 19, nummer 8, december 2022

dr. L. van Manen

SAMENVATTING

Op 17 juni 2022 promoveerde dr. Lisa van Manen aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Effectiviteit van rodebloedceltransfusie bij de ernstig zieke patiënt’, onder begeleiding van promotor prof. dr. Nicole P. Juffermans (Intensive Care, Amsterdam UMC) en copromotor dr. Robin van Bruggen (Red Blood Cell Research, Sanquin). De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:407–9)

Lees verder

Verbetering van het resultaat van hematopoëtische stamceltransplantatie: een mogelijke rol voor haplo-identieke donoren en ascorbinezuur

NTVH - jaargang 19, nummer 8, december 2022

dr. G.N.Y. van Gorkom

SAMENVATTING

Op 16 juni 2022 promoveerde dr. Gwendolyn van Gorkom aan de Universiteit van Maastricht op haar proefschrift ‘Improving outcome of haematopoietic stem cell transplantation: a possible role for haploidentical donors and ascorbic acid’ onder begeleiding van prof. dr. G.M.J. Bos (afdeling Hematologie, Maastricht UMC) en copromotor dr. C.H.M.J. van Elssen (afdeling Hematologie, Maastricht UMC). De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:410–2)

Lees verder

Von-Willebrand-ziekte: nieuwe inzichten in het genotype, laboratorium en klinische fenotype

NTVH - jaargang 19, nummer 7, oktober 2022

dr. F. Atiq

SAMENVATTING

Op 16 maart 2022 promoveerde dr. Ferdows Atiq aan het Erasmus MC op zijn proefschrift getiteld ‘Von Willebrand disease; new insights in genotype, laboratory and clinical phenotype’, onder begeleiding van promotor prof. dr. F.W.G. Leebeek en copromotor dr. M.J.H.A. Kruip (beiden afdeling Hematologie, Erasmus MC). De belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:356–9)

Lees verder