PROEFSCHRIFTBESPREKING

Onderzoek van T-celdisfunctie in CLL en andere B-celmaligniteiten: gevolgen voor therapie

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

drs. A. Martens

SAMENVATTING

Op 14 januari 2022 promoveerde Anne Martens aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift, getiteld ‘Exploration of T-cell dysfunction in CLL and other B-cell malignancies: implications for therapy’, onder begeleiding van promotores prof. dr. A.P. Kater en prof. dr. E. Eldering. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hier weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:299–301)

Lees verder

Signaleringscascades die celoverleving bevorderen als therapeutisch doel bij multipel myeloom: behandeling op maat voor nieuw-gediagnosticeerde en recidiverend-refractaire ziekte

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

dr. I. Spaan

SAMENVATTING

Op 28 april 2022 promoveerde Ingrid Spaan aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift, getiteld ‘Targeting pro-survival cell signaling pathways in multiple myeloma, personalized treatment for newly-diagnosed and relapsed-refractory patients’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. M.C. Minnema en prof. dr. M.M. Maurice, en copromotoren dr. V. Peperzak en dr. R.A.P. Raijmakers. De belangrijkste bevindingen van het proefschrift worden hier besproken. Het volledige proefschrift kan worden bekeken via https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/416597

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:302–4)

Lees verder

Diagnostische benaderingen van invasieve pulmonale aspergillose

NTVH - jaargang 19, nummer 5, juli 2022

dr. M. Gerritsen

SAMENVATTING

Op 18 februari 2022 promoveerde dr. Marije Gerritsen aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Diagnostic approaches in invasive pulmonary aspergillosis’, onder begeleiding van promotor em. prof. dr. P.J. Sterk (afdeling Longgeneeskunde, Amsterdam UMC), copromotoren dr. C.E. Visser (afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam UMC) en dr. K. de Heer (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC). De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:250–3)

Lees verder

Het herstel van T-celfunctie bij chronische lymfatische leukemie

NTVH - jaargang 19, nummer 5, juli 2022

dr. J.A.C. van Bruggen

SAMENVATTING

Op 18 februari 2022 promoveerde dr. Armando van Bruggen aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Discovery beyond the void: energizing T-cells in chronic lymphocytoc leukemia’ onder begeleiding van promotores prof. dr. A.P. Kater (afdeling Hematologie en Experimentele Immunologie, Amsterdam UMC) en prof. dr. E.E. Eldering (afdeling Experimentele Immunologie, Amsterdam UMC), en co-promotor dr. G.J.W. van der Windt (Experimentele Immunologie, Amsterdam UMC). De belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:254–7)

Lees verder

‘Splicing’-regulatie en -modulatie bij acute myeloïde leukemie: DNA vertelt ons niet alles

NTVH - jaargang 19, nummer 4, juni 2022

dr. I.M. van der Werf

SAMENVATTING

Op 1 februari 2022 promoveerde dr. Inge van der Werf aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Splicing deregulation and splicing modulation in acute myeloid leukemia: DNA is not destiny’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. Gertjan Kaspers (Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, Utrecht, en Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC) en prof. dr. Jacqueline Cloos (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC), en copromotoren dr. Anna Wojtuszkiewicz (Genmab, Utrecht) en dr. Richard Groen (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC). De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:193–6)

Lees verder

Epidemiologische aspecten van non-hodgkinlymfomen in Nederland

NTVH - jaargang 19, nummer 4, juni 2022

dr. D. Issa

SAMENVATTING

Op 11 februari 2022 promoveerde Djamila Issa aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift, getiteld ‘Behandeling en overleving van patiënten met een non-hodgkinlymfoom; ‘population-based’ studies in Nederland’, onder begeleiding van promotor prof. dr. S. Zweegman en copromotoren dr. M.E.D. Chamuleau en dr. A.G. Dinmohamed. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek weergegeven. Verschillende epidemiologische aspecten van het non-hodgkinlymfoom en het belang van ‘population-based’ studies worden besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:197–9)

Lees verder

Meetbare restricted en leukemische stamcellen bij acute myeloïde leukemie

NTVH - jaargang 19, nummer 3, april 2022

dr. D. Hanekamp

SAMENVATTING

Op 29 september 2021 promoveerde Diana Hanekamp aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Measurable residual diease and leukemic stem cells in acute myeloid leukemia’, onder begeleiding van promotor prof. dr. J. Cloos en copromotoren prof. dr. G.J. Ossenkoppele en dr. J.J.W.M. Janssen. De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:159–61)

Lees verder
X