PROEFSCHRIFTBESPREKING

De rol van de humane CBX-eiwitten bij benigne en maligne hematopoëse

NTVH - 2019, nummer 3, april 2019

S.C. Buisman

Samenvatting

Op 17 september 2018 promoveerde Johannes Jung aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift, getiteld ‘De rol van de humane CBX-eiwitten bij benigne en maligne hematopoëse’, onder begeleiding van promotor prof. dr. G. de Haan en co-promotor dr. L. Bystrykh. In dit artikel zijn de belangrijkste bevindingen uit zijn proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:145–7)

Lees verder

Immuungemedieerde longziekte na allogene stamceltransplantatie bij kinderen

NTVH - 2019, nummer 2, march 2019

dr. A.B. Versluys

Samenvatting

Op 8 mei 2018 promoveerde dr. A.B. Versluys aan de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift ‘Immune mediated lung disease after hematopoietic cell transplantation in children’ onder begeleiding van promotor prof. dr. C.K. van der Ent en co-promotores dr. J.J. Boelens en dr. M.B. Bierings. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:94–7)

Lees verder

Inschatten van het bloedingsrisico bij patiënten die een operatie ondergaan of plaatjesremmers gebruiken

NTVH - 2019, nummer 1, january 2019

dr. M.J.A. Vries

SAMENVATTING

Op 23 februari 2018 promoveerde dr. M.J.A. Vries aan de Universiteit van Maastricht op haar proefschrift, getiteld ‘Assessment of bleeding risk – preoperatively and in the context of antiplatelet therapy’, onder begeleiding van promotor prof. dr. H. ten Cate en co-promotores dr. ir. Y.M.C. Henskens en dr. M.D. Lancé. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:47–50)

Lees verder

Leukemische stamcellen en meetbare restziekte bij AML: een nieuwe uitkomstparameter

NTVH - 2018, nummer 8, november 2018

dr. W. Zeijlemaker

SAMENVATTING

Op 22 november 2017 promoveerde Wendelien Zeijlemaker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op haar promotieonderzoek getiteld ‘Leukemic stem cells and measurable residual disease in AML: an emerging new outcome parameter’, onder begeleiding van promotor prof. dr. G.J. Ossenkoppele en copromotor dr. G.J. Schuurhuis. In deze bespreking worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:416–20)

Lees verder

De ziekte van Von Willebrand in Nederland

NTVH - , nummer ,

dr. E.M. de Weerdt

Op 26 oktober 2011 promoveerde mw. drs. E.M. de Wee aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam op het promotieonderzoek getiteld ‘De ziekte  van Von Willebrand in Nederland’. Promotor is prof. dr. F.W.G. Leebeek van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift staan hieronder beschreven.
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:40-2)

Lees verder

Optimalisatie van monitoring en management van antistollingstherapie

NTVH - 2018, nummer 7, october 2018

dr. J.S. Biedermann

Samenvatting

Op 21 november 2017 is Joseph S. Biedermann gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift ‘Optimization of monitoring and management of anticoagulant therapy’ onder supervisie van copromotor dr. M.J.H.A. Kruip en promotor prof. dr. F.W.G. Leebeek. De samenvatting van dit proefschrift zal gelijktijdig verschijnen in het Tijdschrift voor Trombose en Antistolling.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:360–5)

Lees verder

Gewrichten, functioneren en beweeggedrag bij mensen met hemofilie

NTVH - 2018, nummer 5, july 2018

dr. M.A. Timmer

SAMENVATTING

Op 5 april 2018 promoveerde Merel A. Timmer aan de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift, getiteld ‘Gewrichten, functioneren en beweeggedrag bij mensen met hemofilie’ onder begeleiding van promotoren prof. dr. R.E.G. Schutgens en prof. C. Veenhof, en copromotor dr. M.F. Pisters. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit haar proefschrift beschreven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:242–5)

Lees verder
X