SAMENVATTING

Op 21 april jl. promoveerde Matthijs van der Meulen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Primair centraalzenuwstelsellymfoom – diagnostiek, neurocognitief functioneren en kwaliteit van leven’ onder begeleiding van prof. dr. M.J. van den Bent en dr. J.E.C. Bromberg, beiden verbonden aan de afdeling Neurologie en het Hersentumorcentrum van het Erasmus MC in Rotterdam. Het proefschrift beschrijft met name de epidemiologie van het primair centraalzenuwstelsellymfoom (PCZSL) in Nederland, op basis van gegevens van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en secundaire eindpunten (neurocognitief functioneren, kwaliteit van leven en radiologische beoordeling) van de HOVON 105-studie. De belangrijkste bevindingen worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:244-6)