PROEFSCHRIFTBESPREKING

Zeldzame bloedingsstoornissen: diagnostische strategieën en klinische kenmerken

NTVH - 2021, nummer 6, september 2021

dr. J.L. Saes

SAMENVATTING

Op 12 februari 2021 promoveerde Joline Saes aan de Radboud Universiteit op haar proefschrift ‘Rare bleeding disorders: diagnostic strategies and clinical features’, onder begeleiding van promotor prof. dr. N.M.A. Blijlevens en copromotores dr. S.E.M. Schols en dr. M.R. Nijziel. De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

Lees verder

Primair centraalzenuwstelsellymfoom: diagnostiek, neurocognitief functioneren en kwaliteit van leven

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

dr. M. van der Meulen

SAMENVATTING

Op 21 april jl. promoveerde Matthijs van der Meulen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Primair centraalzenuwstelsellymfoom – diagnostiek, neurocognitief functioneren en kwaliteit van leven’ onder begeleiding van prof. dr. M.J. van den Bent en dr. J.E.C. Bromberg, beiden verbonden aan de afdeling Neurologie en het Hersentumorcentrum van het Erasmus MC in Rotterdam. Het proefschrift beschrijft met name de epidemiologie van het primair centraalzenuwstelsellymfoom (PCZSL) in Nederland, op basis van gegevens van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) en secundaire eindpunten (neurocognitief functioneren, kwaliteit van leven en radiologische beoordeling) van de HOVON 105-studie. De belangrijkste bevindingen worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:244-6)

Lees verder

Speeksel en orale mucositis na hematopoëtische stamceltransplantatie

NTVH - 2021, nummer 4, june 2021

dr. S.J.M. van Leeuwen

SAMENVATTING

Op 20 november 2020 promoveerde Stephanie van Leeuwen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar proefschrift ‘Saliva and oral mucositis after hematopoietic stem cell transplantation’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. N.M.A. Blijlevens en prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en copromotor dr. C.M.J. Potting. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:186-8)

Lees verder

Verborgen schatten: van antistoffen uit patiënten tot nieuwe immuuntherapieën tegen kanker

NTVH - 2021, nummer 4, june 2021

dr. G. de Jong

SAMENVATTING

Op 13 januari 2021 promoveerde Greta de Jong aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift getiteld ‘Treasures from nature: from natural antibody responses to novel immunotherapies for cancer’, onder begeleiding van promotores prof. dr. M.D. Hazenberg (Amsterdam UMC, locatie AMC) en prof. dr. H. Spits (Amsterdam UMC, locatie AMC en AIMM Therapeutics), en copromotor dr. P.M.W. van Helden (AIMM Therapeutics). De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:189-92)

Lees verder

In-vitro-bloedproductie uit geïnduceerde pluripotente stamcellen

NTVH - 2021, nummer 3, april 2021

dr. M. Hansen

SAMENVATTING

Op 25 november 2020 promoveerde Marten Hansen aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift getiteld ‘In vitro blood production from induced pluripotent stem cells’, onder begeleiding van dr. M.M. von Lindern en copromotoren dr. E. van den Akker en dr. B.A. van der Reijden. De belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:134-6)

Lees verder

Rodebloedceltransfusies bij hemato-oncologische patiënten: het gevaar van ijzerstapeling

NTVH - 2021, nummer 3, april 2021

dr. M.P.A. Hoeks

SAMENVATTING

Op 3 november 2020 promoveerde dr. Marlijn P.A. Hoeks aan de Leiden Universiteit op haar proefschrift ‘Red blood cell transfusions in hemato-oncological patients: don’t iron out the consequences’ onder begeleiding van promotores prof. dr. J.J. Zwaginga en prof. dr. N.M.A. Blijlevens en copromotores dr. M.G.J. van Kraaij en dr. R.A. Middelburg. De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:137-9)

Lees verder

Dendritische cellen: van normale functie tot betrokkenheid in de immuunpathogenese van myelodysplastische syndrome

NTVH - 2021, nummer 2, march 2021

Dr. N. van Leeuwen-Kerkhoff

SAMENVATTING

Op 22 oktober 2020 promoveerde dr. Nathalie van Leeuwen-Kerkhoff aan de Vrije Universiteit op haar proefschrift ‘Dendritic cells: from normal cell function to immunopathogenic involvement in myelodysplastic syndromes’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. A.A. van de Loosdrecht (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en prof. dr. T.D. de Gruijl (afdeling Medische Oncologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en copromotoren dr. T.M. Westers (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en dr. S. Kordasti (Comprehensive Cancer Center, King’s College London). De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:96-8)

Lees verder