PROEFSCHRIFTBESPREKING

De genetische basis voor immuun-‘checkpoint’-blokkade bij maligne lymfoom

NTVH - 2018, nummer 4, june 2018

dr. M.G.M. Roemer

SAMENVATTING

Op 20 november 2017 promoveerde M.G.M. Roemer aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op haar promotieonderzoek getiteld ‘Targetable genetic signatures of immune evasion in lymphoma’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. D. de Jong en prof. M.A. Shipp, en copromotoren dr. B. Chapuy en prof. dr. B. Ylstra. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:192–6)

Lees verder

Allogene hematopoëtische stamceltransplantatie als immuuntherapie: B-lymfocyten versus leukemie

NTVH - 2018, nummer 3, april 2018

dr. M.A. Gillissen

SAMENVATTING

Op 12 januari 2018 promoveerde Marijn A. Gillissen aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek getiteld ‘Allogene hematopoëtische stamceltransplantatie als immuuntherapie: B-lymfocyten versus leukemie’. Het onderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van hematoloog dr. Mette D. Hazenberg en immunoloog prof. dr. Hergen Spits. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:134–7)

Lees verder

De rol van TCF4 bij de aanmaak van gezonde en zieke bloedcellen

NTVH - 2018, nummer 2, march 2018

dr. F.E.M. in 't Hout

SAMENVATTING

Op 30 augustus 2017 promoveerde Florentien E.M. in ‘t Hout aan het Radboud universitair medisch centrum Nijmegen op haar promotieonderzoek, getiteld ‘TCF4, an unexpected journey’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. J.H. Jansen en prof. dr. G.A. Huls, en copromoter dr. B.A. van der Reijden. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit haar proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:94–6)

Lees verder

Erfelijke trombocytopenie en myeloïde leukemie door verstoorde genregulatie

NTVH - 2018, nummer 1, january 2018

dr. A.E. Marneth

SAMENVATTING

Het proefschrift van dr. Anna Marneth behandelt erfelijke bloedingsneigingen en bloedplaatjesafwijkingen veroorzaakt door mutaties in de transcriptiefactoren GFI1B (Growth Factor Independent 1B) en RUNX1 (Runt Related Transcription Factor 1). Mutaties in deze twee genen leiden tot overlappende ziektebeelden met een tekort aan bloedplaatjes die minder granules bevatten dan gebruikelijk. Daarnaast komt de stam- en voorlopercelmarker CD34 tot expressie op de bloedplaatjes. Deze marker kan wellicht worden gebruikt bij de diagnose van GFI1B-en RUNX1-gerelateerde trombocytopenie. Daarnaast onderzochten Marneth en collega’s een specifiek subtype acute myeloïde leukemie (AML) dat wordt gekarakteriseerd door overexpressie van het BRE (Brain and Reproductive organ Expressed)-gen. Zij toonden aan dat BRE-overexpressie wordt veroorzaakt door transcriptie-activering halverwege het gen. Deze ongebruikelijke activering vertoonde een sterke associatie met de chromosomale afwijking t(9;11). Door deze chromosomale afwijking wordt een oncofusie-eiwit gevormd dat gentranscriptie activeert. Genoombrede analyse in de groep met BRE-overexpressie en t(9;11) toonde aan dat 90 genen intragene transcriptie-initiatie markers bevatten. Het t(9;11)-afgeleide fusie-eiwit vertoonde een interactie met deze DNA-regio’s. Tevens kwamen de 90 genen gemiddeld hoger tot expressie in dit subtype AML ten opzichte van andere vormen van AML. Dit zou kunnen betekenen dat deze genen onderdeel zijn van een leukemie-gen-programma dat door het oncofusie-eiwit wordt geactiveerd. Samenvattend hebben Marneth en collega’s belangrijke moleculaire inzichten gegenereerd die kunnen worden gebruikt bij de diagnose en opheldering geven over de pathogenese van erfelijke bloedingsneigingen en AML.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:45–7)

Lees verder

Cellulaire immuuntherapie voor de behandeling van hematologische maligniteiten

NTVH - 2018, nummer 1, january 2018

dr. M.W.H. Roeven

SAMENVATTING

Op 24 november 2017 promoveerde Mieke W.H. Roeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek, getiteld ‘Cellulaire immuuntherapie voor de behandeling van hematologische maligniteiten’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. N.M.A. Blijlevens en prof. dr. J.H. Jansen, en co-promotoren dr. H. Dolstra en dr. N.P.M. Schaap. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit haar proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:42–4)

Lees verder

Geïndividualiseerde dosering van serotherapie bij allogene hematopoëtische celtransplantatie: een delicate balans

NTVH - 2017, nummer 8, december 2017

dr. R. Admiraal

Samenvatting

Op 15 maart 2017 promoveerde dr. R. Admiraal aan de Universiteit van Leiden op zijn proefschrift, getiteld ‘Individualized dosing of serotherapy in allogeneic hematopoietic cell transplantation: a delicate balance’, onder begeleiding van promotor prof. dr. C.A.J. Knibbe en co-promotores dr. J.J. Boelens en dr. R.G.M. Bredius. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:403–6)

Lees verder

Rol van MYC bij volwassen en pediatrische lymfoompatiënten

NTVH - 2017, nummer 7, october 2017

dr. S.M. Aukema

SAMENVATTING

Op 29 mei 2017 promoveerde Sietse M. Aukema aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘Rol van MYC bij volwassen en pediatrische lymfoompatiënten’. Het onderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van (hemato)patholoog prof. dr. P.M. Kluin en klinisch geneticus prof. dr. R. Siebert. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:353–5)

Lees verder
X