PROEFSCHRIFTBESPREKING

Alternatieve ‘splicing’ bij acute leukemie: belang voor respons op behandeling

NTVH - 2017, nummer 6, september 2017

dr. A. Wojtuszkiewicz

SAMENVATTING

Op 24 november 2016 promoveerde A. Wojtuszkiewicz aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op haar promotieonderzoek getiteld ‘Alternative splicing in acute leukemia – relevance in treatment response’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. G.J.L. Kaspers en prof. dr. Y.G. Assaraf, en copromotoren dr. J. Cloos en dr. G. Jansen. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:298–302)

Lees verder

Het verbeteren van klinische uitkomsten na stamceltransplantatie met navelstrengbloed door het vermeerderen van hematologische stam- en voorlopercellen

NTVH - 2017, nummer 4, june 2017

dr. L.E. Duinhouwer

Samenvatting

Op 15 november 2016 promoveerde Lucia E. Duinhouwer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Het verbeteren van klinische uitkomsten na stamceltransplantatie met navelstrengbloed door het vermeerderen van hematologische stam- en voorlopercellen’, onder begeleiding van promotor prof. dr. J.J. Cornelissen en copromotor dr. E. Braakman. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit haar proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:209–11)

Lees verder

Nieuwe interventie voor bijwerkingen van dexamethason bij kinderen met ALL

NTVH - , nummer ,

dr. L.T. Warris

Samenvatting

Op 11 november 2016 promoveerde mw. drs. L.T. Warris aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Restore the balance – side effects of dexamethasone in children with acute lymphoblastic leukemia’, onder begeleiding van promotores prof. dr. R. Pieters, prof. dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink en copromotor dr. E.L.T. van den Akker. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:153–5)

Lees verder

Erytrocytaferese in de behandeling van hereditaire hemochromatose

NTVH - , nummer ,

dr. E. Rombout-Sestrienkova

Samenvatting

Op 8 december 2016 promoveerde mw. drs. E. Rombout-Sestrienkova aan de Universiteit van Maastricht op haar promotieonderzoek getiteld ‘Erythrocyta-pheresis, a treatment modality in hereditary hemo-chromatosis’ onder begeleiding van promotor prof. dr. A.A.M. Masclee en copromotoren dr. G.H. Koek en dr. M.G.J. van Kraaij. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen en conclusies uit het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:149–52)

Lees verder

Nieuwe behandelstrategieën voor het recidief en therapieresistent multipel myeloom

NTVH - 2017, nummer 2, march 2017

prof. dr. H.M. Lokhorst , dr. I.S. Nijhof , dr. N.W.C.J. van de Donk , dr. T. Mutis

SAMENVATTING

Op 17 november 2016 promoveerde mw. drs. I.S. Nijhof aan de Universiteit van Utrecht op haar promotie-onderzoek, getiteld ‘Beyond the horizon- New treatment strategies for relapsed/refractory multiple myeloma’, onder begeleiding van promotor prof. dr. H.M. Lokhorst en co-promotores dr. T. Mutis en dr. N.W.C.J. van de Donk. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven. Dr. I.S. Nijhof heeft tijdens het Dutch Hematology Congress in Papendal op donderdag 26 januari 2017 het Jaap Steenbergen Stipendum voor het beste proefschrift van 2016 gewonnen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:98–102)

Lees verder

De wisselwerking tussen signalen uit het micromilieu en nieuwe therapieën bij chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2017, nummer 2, march 2017

dr. R. Thijssen

SAMENVATTING

Op 25 november 2016 promoveerde mw. R. Thijssen aan de Universiteit van Amsterdam op haar promotieonderzoek getiteld ‘The interplay between microenvironmental signaling and novel targeted drugs in CLL’, onder begeleiding van promotores prof. dr. A.P. Kater, prof. dr. E.F. Eldering en copromotor prof. dr. M.J. Kersten. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:95–7)

Lees verder

Nieuwe behandelstrategieën voor myelodysplastische syndromen en acute myeloïde leukemie

NTVH - 2017, nummer 1, january 2017

dr. L.H. van der Helm

Samenvatting

Op 5 oktober 2016 promoveerde mw. dr. L.H. van der Helm aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Nieuwe behandelstrategieën voor MDS en AML – hypomethylerende middelen en proteasoomremmers’, onder begeleiding van promotores prof. dr. G. Huls, prof. dr. E. Vellenga en prof. dr. J.J. Schuringa. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:48–50)

Lees verder
X