PROEFSCHRIFTBESPREKING

Erfelijke hemolytische anemie, klinische gevolgen en pathofysiologie

NTVH - 2019, nummer 7, october 2019

dr. H.M. van der Straaten

SAMENVATTING

Op 12 februari 2019 promoveerde dr. H.A.S. (Stephanie) van Straaten aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift ‘Unraveling hereditary hemolytic anemia, clinical sequelae and pathophysiology’ onder begeleiding van promotores prof. dr. W.W. van Solinge en prof. dr. R.E.G. Schutgens, en copromotores dr. H.A. van Wijk en dr. E.J. van Beers. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:370–4)

Lees verder

Expressie en functie van Fc-gammareceptoren: binding van immuunglobuline G en IgG-glycovarianten

NTVH - , nummer ,

dr., ir. C.W. Bruggeman

Samenvatting

Op 22 maart 2019 promoveerde dr. ir. Christine W. Bruggeman aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Expression and function of Fcgamma receptors; binding of immunoglobulin G and its glycoforms’, onder begeleiding van promotor prof. dr. T.W. Kuijpers en copromotor prof. dr. T.K. van den Berg. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden hieronder weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:313–5)

Lees verder

Over Waldenström’s macroglobulinemie en IgM-gerelateerde ziekten

NTVH - , nummer ,

dr. J.M.I. Vos

Samenvatting

Op 8 februari 2019 promoveerde dr. J.M.I. Vos aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift, getiteld ‘On Waldenström’s macroglobulinemia and IgM related disorders’ onder begeleiding van promotores prof. dr. M.J. Kersten en prof. dr. S.T. Pals, en co-promotores prof. dr. S.P. Treon en prof. dr. M.C. Minnema. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:309–12)

Lees verder

Chemotherapieresistentiemechanismen en doelgerichte therapieën bij leukemie

NTVH - 2019, nummer 5, july 2019

dr. J. Kahn

SAMENVATTING

Op 21 januari 2019 promoveerde dr. Josephine Kahn aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift, getiteld ‘Chemotherapy resistance mechanisms and targeted therapies in leukemia’, onder begeleiding van promotores prof. dr. R. Bernards (Universiteit Utrecht) en prof. dr. B.L. Ebert (Harvard University), en co-promotor dr. S. Jaiswal (Stanford University). Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:257–9)

Lees verder

Hemostase: ‘factors that matter’

NTVH - 2019, nummer 5, july 2019

dr. E. Stokhuijzen

SAMENVATTING

Op 28 november 2018 promoveerde Eva Stokhuijzen aan de Universiteit van Amsterdam op haar promotieonderzoek getiteld ‘Hemostasis – factors that matter’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. K. Fijnvandraat en prof. dr. A.B. Meijer, en copromotoren prof. dr. M.L. Rand en dr. M. Peters. In deze bespreking worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:253–6)

Lees verder

De rol van antitrombine bij veneuze en arteriële trombose

NTVH - 2019, nummer 4, may 2019

dr. F.N. Croles

Samenvatting

Op 27 november 2018 is F.N. Croles gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het proefschrift ‘The role of antithrombin in venous and arterial thrombosis’. Dit Rotterdamse en Groningse proefschrift is geschreven onder supervisie van promotoren prof. dr. K. Meijer (UMCG) en prof. dr. F.W.G. Leebeek (Erasmus MC). Een digitale versie van dit proefschrift is op verzoek verkrijgbaar bij de auteur.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:200–3)

Lees verder

Invasieve aspergillose in klinische hematologie

NTVH - 2019, nummer 3, april 2019

dr. G.M. Chong

Samenvatting

Op 5 juni 2018 promoveerde Ga-Lai M. Chong aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift, getiteld ‘Invasieve aspergillose in klinische hematologie’ onder begeleiding van promotoren prof. dr. A. Verbon en prof. dr. J.J. Cornelissen, en copromotor dr. B.J.A. Rijnders. De belangrijkste bevindingen uit haar proefschrift zijn hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:142–4)

Lees verder
X