SAMENVATTING

Op 11 februari 2022 promoveerde Djamila Issa aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift, getiteld ‘Behandeling en overleving van patiënten met een non-hodgkinlymfoom; ‘population-based’ studies in Nederland’, onder begeleiding van promotor prof. dr. S. Zweegman en copromotoren dr. M.E.D. Chamuleau en dr. A.G. Dinmohamed. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek weergegeven. Verschillende epidemiologische aspecten van het non-hodgkinlymfoom en het belang van ‘population-based’ studies worden besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:197–9)