PROEFSCHRIFTBESPREKING

Epidemiologische aspecten van non-hodgkinlymfomen in Nederland

NTVH - jaargang 19, nummer 4, juni 2022

dr. D. Issa

SAMENVATTING

Op 11 februari 2022 promoveerde Djamila Issa aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift, getiteld ‘Behandeling en overleving van patiënten met een non-hodgkinlymfoom; ‘population-based’ studies in Nederland’, onder begeleiding van promotor prof. dr. S. Zweegman en copromotoren dr. M.E.D. Chamuleau en dr. A.G. Dinmohamed. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van haar onderzoek weergegeven. Verschillende epidemiologische aspecten van het non-hodgkinlymfoom en het belang van ‘population-based’ studies worden besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:197–9)

Lees verder

Meetbare restricted en leukemische stamcellen bij acute myeloïde leukemie

NTVH - jaargang 19, nummer 3, april 2022

dr. D. Hanekamp

SAMENVATTING

Op 29 september 2021 promoveerde Diana Hanekamp aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Measurable residual diease and leukemic stem cells in acute myeloid leukemia’, onder begeleiding van promotor prof. dr. J. Cloos en copromotoren prof. dr. G.J. Ossenkoppele en dr. J.J.W.M. Janssen. De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:159–61)

Lees verder

Diagnostiek van anemie in de huisartsenpraktijk

NTVH - jaargang 19, nummer 3, april 2022

dr. A. Schop

SAMENVATTING

Op 8 december 2021 promoveerde Annemarie Schop aan het Erasmus MC op haar proefschrift ‘Diagnostic work-up of anemia in general practice’, onder begeleiding van promotor prof. dr. P.J.E. Bindels en copromotor dr. M-D. Levin. De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken. Zie https://repub.eur.nl/pub/137054 voor het volledige proefschrift.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:162–3)

Lees verder

Nieuwe biomarkers voor sikkelcelziekte en andere erfelijke hemolytische anemieën

NTVH - 2022, nummer 2, march 2022

drs. M.A.E. Rab

SAMENVATTING

Op 29 september 2021 promoveerde dr. Minke Rab aan de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift ‘Novel biomarkers for sickle cell disease and other hereditary hemolytic anemias’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. G. Pasterkamp (afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium, UMC Utrecht) en prof. dr. R.E.G. Schutgens (Van Creveldkliniek, UMC Utrecht), en copromotoren dr. R. van Wijk (afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium, UMC Utrecht) en dr. E.J. van Beers (Van Creveldkliniek, UMC Utrecht). De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:114-7)

Lees verder

Diamond Blackfan-anemie en andere erfelijke rodebloedcelaandoeningen: karakteriseren van fenotypes

NTVH - 2022, nummer 1, january 2022

dr. B. van Dooijeweert

SAMENVATTING

Op 23 september 2021 promoveerde dr. Birgit van Dooijeweert aan de Universiteit van Utrecht op haar proefschrift ‘Diamond Blackfan anemia and other hereditary red cell disorders: spotting phenotypes’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. E.E.S. Nieuwenhuis (Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht, en University College Roosevelt, Tilburg), prof. dr. W.W. van Solinge (afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium, UMC Utrecht), dr. M. Bartels (afdeling Kinderhematologie, Wilhelmina Kinderziekenhuis en Van Creveldkliniek, UMC Utrecht) en dr. H.A. van Wijk (afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium, UMC Utrecht). De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:51-5)

Lees verder

Diagnose en behandeling van erfelijke en verworven bloedingsstoornissen: focus op vrouwspecifieke gezondheidsproblemen bij hemostase en trombose

NTVH - 2021, nummer 8, november 2021

drs. C.S.B. Veen

SAMENVATTING

Op 19 mei 2021 promoveerde dr. Caroline Veen bij het Erasmus MC op haar proefschrift ‘Diagnosis and management of inherited and acquired bleeding disorders – focus on female specific health issues in hemostasis and thrombosis’, onder begeleiding van promotor prof. dr. F.W.G. Leebeek (afdeling Hematologie, Erasmus MC) en copromotor dr. M.J.H.A. Kruip (afdeling Hematologie, Erasmus MC). De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:388–91)

Lees verder

T-Control: T-cel-therapie in de context van allogene stamceltransplantatie

NTVH - 2021, nummer 7, october 2021

M.C.J. Roex

SAMENVATTING

Op 27 mei 2021 promoveerde Marthe Roex aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift ‘T-Control: T-cell therapy in the context of allogeneic stem cell transplantation’, onder begeleiding van promotor prof. dr. J.H.F. Falkenburg en copromotor dr. I. Jedema. De belangrijkste bevindingen uit het proefschrift worden hier weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:340-2)

Lees verder