PROEFSCHRIFTBESPREKING

MicroRNA's bij acute myeloïde leukemie: evolutie van diagnose naar therapie

NTVH - 2016, nummer 8, december 2016

dr. D.C. de Leeuw , prof. dr. G.J. Ossenkoppele , dr. L. Smit

Samenvatting

Op 22 september 2016 promoveerde Dave de Leeuw aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn promotie-onderzoek getiteld ‘MicroRNA’s in acute myeloïde leukemie: evolutie van diagnose naar therapie’ onder begeleiding van prof. dr. G.J. Ossenkoppele en dr. L. Smit. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek weer-gegeven. Dit betreft translationele studies die als doel hebben de diagnostiek, classificatie en behandeling van patiënten met acute leukemie te verbeteren.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:350–3)

Lees verder

TET2-mutaties en klonale evolutie bij myeloïde maligniteiten

NTVH - 2016, nummer 7, october 2016

dr. L.I. Kroeze

Samenvatting

Op 7 juli 2016 promoveerde mw. drs. L.I. Kroeze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar promotieonderzoek getiteld ‘Het ontrafelen van de (epi)genetische defecten in myeloïde maligniteiten’, onder begeleiding van promotor prof. dr. J.H. Jansen en copromotor dr. B.A. van der Reijden. Haar proefschrift bestaat uit twee delen. In de eerste hoofdstukken is onderzoek gedaan naar mutaties in het gen TET2, vervolgens is de klonale evolutie bij patiënten met myelodysplastisch syndroom in kaart gebracht. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:296–8)

Lees verder

Diagnostiek, behandeling en prognose van symptomatische en incidentele longembolieën

NTVH - 2016, nummer 6, september 2016

dr. P.L. den Exter

Samenvatting

Op 7 juni 2016 promoveerde Paul den Exter aan de Universiteit Leiden op zijn promotieonderzoek getiteld ‘Diagnostiek, behandeling en prognose van symptomatische en incidentele longembolieën’ onder begeleiding van prof. dr. M.V. Huisman. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek weergegeven. Dit betreft studies die als doel hebben de diagnostiek en behandeling van patiënten met een klinische verdenking op een longembolie te evalueren en te verbeteren.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:254–6)

Lees verder

Epidemiologische aspecten van myelodysplastische syndromen en acute myeloïde leukemie in Nederland

NTVH - 2016, nummer 6, september 2016

dr. A.G. Dinmohamed

Samenvatting

Op 11 mei 2016 promoveerde Avinash Dinmohamed aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift, getiteld ‘De ware aard van myelodysplastische syndromen en gerelateerde maligniteiten in Nederland: studies gebaseerd op populatie-gebaseerde registraties’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. P. Sonneveld en prof. dr. A.A. van de Loosdrecht, en copromotor dr. M. Jongen-Lavrencic. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek weergegeven. Verschillende epidemiologische aspecten van myelodysplastische syndromen en acute myeloïde leukemie, en het belang van ‘population-based’ registraties worden besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:250–3)

Lees verder

De toegevoegde waarde van gegevens uit de dagelijkse praktijk

NTVH - 2016, nummer 5, july 2016

prof. dr. C.A. Uyl-de Groot , dr. H.M. Blommestein , prof. dr. P.C. Huijgens

Samenvatting

Op 1 april 2016 promoveerde Hedwig Blommestein aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam op haar promotieonderzoek getiteld ‘De toegevoegde waarde van gegevens uit de dagelijkse praktijk’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. C.A. Uyl-de Groot en prof. dr. P.C. Huijgens. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven. Aan de hand van verschillende casussen in de hemato-oncologie is er onderzoek gedaan naar de waarde van klinische praktijkgegevens voor het nemen van vergoedingsbeslissingen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:206–8)

Lees verder

Profylactische behandeling van ernstige hemofilie in de praktijk: navigeren tussen de belasting van behandeling en het risico op gewrichtsschade

NTVH - 2016, nummer 5, july 2016

dr. A. Nijdam , dr. K. Fischer

Samenvatting

In de praktijk navigeren zowel hemofiliebehandelaars als hemofiliepatiënten tussen de belasting van profylactische behandeling en het risico op artropathie. Op 26 januari 2016 promoveerde Annelies Nijdam onder begeleiding van prof. dr. ir. Y.T. van der Schouw en dr. K. Fischer aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift waarin ze 2 cruciale punten in de profylactische behandeling van ernstige hemofilie onderzocht: de start van profylaxe in de vroege kinderjaren en het stoppen van profylaxe bij jongvolwassenen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:202–4)

Lees verder

Intensieve zorg voor de hematologiepatiënt: detectie, selectie en… actie!

NTVH - 2016, nummer 4, june 2016

dr. M. van Vliet , prof. dr. N.M.A. Blijlevens , prof. dr. P. Pickkers

Samenvatting

Op 10 december 2015 promoveerde Maarten van Vliet aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift getiteld ‘Intensive supportive care during treatment for haematological malignancies; from detection and selection to action’ onder begeleiding van de promotoren prof. dr. N.M.A. Blijlevens en prof. dr. P. Pickkers en co-promotoren dr. J.P. Donnelly en dr. W.J.F.M. van der Velden. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:161–3)

Lees verder
X