PROEFSCHRIFTBESPREKING

Minimale restziekte en leukemische stamceldetectie bij acute myeloïde leukemie: nieuwe aanpak van klinische besluitvorming

NTVH - 2014, nummer 4, june 2014

dr. M. Terwijn

Samenvatting

Op 12 april 2013 promoveerde mw. dr. M. Terwijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar promotieonderzoek getiteld: ‘Minimal residual disease and leukemic stem cell detection in acute myeloid leukemia: new approaches for clinical decision making’, onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. G.J. Ossenkoppele en copromotor dhr. dr. G.J. Schuurhuis. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:177–81)

Lees verder

Genexpressiederegulatie bij acute myeloïde leukemie: oorzaken, gevolgen en therapeutische relevantie

NTVH - 2014, nummer 3, april 2014

dr. M. Luesink

Samenvatting

Op 24 juni 2013 promoveerde mw. drs. M. Luesink aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Gene expression deregulation in acute myeloid leukemia – causes, consequences, and therapeutic relevance’, onder begeleiding van promotores dhr. prof. dr. J.H. Jansen en dhr. prof. dr. T.J.M. de Witte, en copromotor dhr. dr. B.A. van der Reijden. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:134–6)

Lees verder

Heeft hemovigilantie effect op de veiligheid in de transfusieketen?

NTVH - 2014, nummer 2, march 2014

dr. J.C. Wiersum-Osselton

Samenvatting

Op 19 maart 2013 promoveerde mw. drs. J.C. Wiersum- Osselton aan de Universiteit van Leiden op haar proefschrift, getiteld ‘Hemovigilantie: heeft het een effect op de veiligheid in de transfusieketen?’ Het promotieonderzoek is begeleid door promotor mw. prof. dr. A. Brand en copromotores dhr. dr. M.R. Schipperus en mw. dr. J.G. van der Bom. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:83–5)

Lees verder

Hogedosischemotherapie bij maligne hematologische aandoeningen: van rituelen naar ‘evidence-based practice’

NTVH - 2014, nummer 1, january 2014

A.P.M. Mank

Samenvatting

Op 1 februari 2013 promoveerde dhr. A.P.M. Mank, hematologisch onderzoeksverpleegkundige, RN, aan de Universiteit van Amsterdam op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘High dose treatment for hematologic malignancies: from rituals to evidence-based practice’. Promotor was dhr. prof. dr. M.H.J. van Oers en co-promotor mw. dr. M.J. Kersten. De belangrijkste doelstelling van de onderzoeken die in dit proefschrift worden beschreven, is bewijsmateriaal verzamelen ten aanzien van de doelmatigheid van een aantal medische en verpleegkundige procedures die routinematig worden uitgevoerd bij patiënten die worden behandeld voor hematologische maligniteiten. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:37–9)

Lees verder

Heilige huisjes omver?

NTVH - 2014, nummer 1, january 2014

prof. dr. N.M.A. Blijlevens

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;10:35–6)

Lees verder

Het belang van micromilieu in anti-CD20-behandeling van chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2013, nummer 8, december 2013

dr. M. Jak

Samenvatting

Op 24 april 2012 promoveerde drs. M. Jak aan de Universiteit van Amsterdam op haar promotieonderzoek getiteld ‘Microenvironment and anti-CD20 based therapies in CLL’ onder begeleiding van promotores prof. dr. M.H.J. van Oers en prof. dr. R.A.W. van Lier en copromotor dr. E. Eldering. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:330–2)

Lees verder

MLL-herschikte acute lymfatische leukemie bij zuigelingen: een epigenetische ziekte

NTVH - 2013, nummer 7, october 2013

dr. D.J.P.M. Stumpel

Samenvatting

Op 5 september 2012 promoveerde mw. drs. D.J.P.M. Stumpel aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Epigenetics in MLL-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia’, onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. R. Pieters en co-promotor dhr. dr. R.W. Stam. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:282–4)

Lees verder
X