PROEFSCHRIFTBESPREKING

De weg naar therapie op maat met azolen bij schimmelinfecties

NTVH - 2012, nummer 4, june 2012

dr. R.J.M. Brüggemann

Samenvatting

Op 6 december 2011 promoveerde dhr. drs. R.J.M. Brüggemann aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘The road to tailor made azole antifungal therapy’, onder begeleiding van promotores prof. dr. D.M. Burger en prof. dr. P.E. Verweij, en co-promotores dr. A. Warris en dr. N.M.A. Blijlevens. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:170–3)

Lees verder

Primair diffuus grootcellig B-cel-lymfoom van het bot

NTVH - 2012, nummer 3, april 2012

drs. F.H. Heyning

Samenvatting

Op 1 december 2011 promoveerde mw. drs. F.H. Heyning aan de Rijksuniversiteit Leiden op haar onderzoek, getiteld ‘Primary diffuse large B cell lymphoma of bone’ onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. P.C.W. Hogendoorn en co-promotor mw. dr. P.M. Jansen. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:132–4)

Lees verder

Aangrijpingspunten voor de behandeling van chemotherapieresistente chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2012, nummer 2, march 2012

dr. S.H. Tonino

Samenvatting

Op 22 december 2011 promoveerde mw. drs. S.H. Tonino aan de Universiteit van Amsterdam op het onderzoek beschreven in het proefschrift ‘Aangrijpingspunten voor de behandeling van chemotherapieresistente chronische lymfatische leukemie’ onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. M.H.J. van Oers en co-promotoren dhr. dr. A.P. Kater en dhr. dr. E. Eldering. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:86–8)

Lees verder
X