Samenvatting

Op 14 oktober 2014 promoveerde mw. L. Daniëls aan de Universiteit van Leiden op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Late gevolgen van behandeling van hodgkinlymfoom’. Zij onderzocht een aantal langetermijneffecten die zijn ontstaan ten gevolge van de behandeling van hodgkinlymfoom. In dit artikel staan de kernpunten van dit onderzoek beschreven. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Cardiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de afdeling Epidemiologie van het Nederlands Kanker Instituut (NKI-AvL) en het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) locatie Zuid (promotor prof. dr. C.L. Creutzberg, copromotor dr. A.D.G. Krol).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2015;12:107–9)