Articles

Radiotherapie als ‘bridging’-strategie bij behandeling met CAR-T-celtherapie bij patiënten met een grootcellig B-Cellymfoom

NTVH - jaargang 21, nummer 1, februari 2024

drs. A.G.H. Niezink , dr. R.W.M. van der Maazen , B.D.P. Ta MSc, drs. H. Vos-Westerman , drs. C.P.M. Janus , dr. L.A. Daniëls , nationale Radiotherapie CAR-T-celtherapie (RT-CART)-werkgroep

SAMENVATTING

Chimeer antigeenreceptor T-celtherapie (CAR-T-celtherapie) is in Nederland beschikbaar als derdelijnsbehandeling voor patiënten met een grootcellig B-cellymfoom. In de wachttijd tussen leukaferese en de infusie van CAR-T-cellen is overbruggende therapie (‘bridging’) vaak noodzakelijk. Radiotherapie is een steeds vaker toegepaste ‘bridging’-strategie, die naast dat het goed door patiënten wordt verdragen ook veilig en effectief is. Het meest gekozen bestralingsschema is 20 Gy in 5 fracties. Naast ‘bridging’ kan radiotherapie ook worden gebruikt als consolidatie-of salvagebehandeling na CAR-T-celtherapie. Tijdig betrekken van een radiotherapeut bij patiënten die behandeld zullen worden met CAR-T-celtherapie is van toegevoegde waarde.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:4–10)

Lees verder

De rol van radiotherapie bij primair cutane lymfomen

NTVH - 2016, nummer 2, march 2016

dr. L.A. Daniëls , prof. dr. M.H. Vermeer , prof. dr. R. Willemze , dr. K.J. Neelis

Samenvatting

Cutane lymfomen vormen een zeldzame groep van lymfoproliferatieve aandoeningen. Primair cutane lymfomen gedragen zich vaak indolenter dan hun nodale varianten en zijn derhalve vaak lokaal te behandelen. Naast lokale corticosteroïden, lichttherapie en topicale cytostatica is radiotherapie een zeer effectieve lokale behandeling, met zeer goede lokale controle. Afhankelijk van de cutane uitgebreidheid kan worden gekozen voor lokale radiotherapie of behandeling door middel van totale huidbestraling. De bestralingsdosis is afhankelijk van de presentatie en het subtype van het lymfoom.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:40-6)

Lees verder

Late gevolgen van behandeling van hodgkinlymfoom

NTVH - 2015, nummer 3, april 2015

dr. L.A. Daniëls

Samenvatting

Op 14 oktober 2014 promoveerde mw. L. Daniëls aan de Universiteit van Leiden op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Late gevolgen van behandeling van hodgkinlymfoom’. Zij onderzocht een aantal langetermijneffecten die zijn ontstaan ten gevolge van de behandeling van hodgkinlymfoom. In dit artikel staan de kernpunten van dit onderzoek beschreven. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Cardiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de afdeling Epidemiologie van het Nederlands Kanker Instituut (NKI-AvL) en het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) locatie Zuid (promotor prof. dr. C.L. Creutzberg, copromotor dr. A.D.G. Krol).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2015;12:107–9)

Lees verder