PROEFSCHRIFTBESPREKING

Het micromilieu en therapieresistentie bij chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2013, nummer 6, september 2013

dr. J.M. Tromp

Samenvatting

Op 5 oktober 2012 promoveerde drs. J.M. Tromp aan de Universiteit van Amsterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘The microenvironment and treatment resistance in chronic lymphocytic leukemia’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. M.H.J. van Oers en prof. dr. E.F. Eldering. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:238–40)

Lees verder

Herpesvirusinfecties bij immuungestoorde patiënten: therapie, therapiefalen en antivirale resistentie

NTVH - 2013, nummer 5, july 2013

dr. M.T. van der Beek

Samenvatting

Martha van der Beek promoveerde op 20 november 2012 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Herpesvirus infections in immunocompromised patients: treatment, treatment failure and antiviral resistance’. Promotor was prof. dr. A.C.M. Kroes en copromotor was dr. A.C.T.M. Vossen. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:195–7)

Lees verder

Neonatale transfusies

NTVH - 2013, nummer 4, june 2013

dr. J.S. von Lindern

Samenvatting

Op 27 oktober 2011 promoveerde mw. drs. J.S. von Lindern aan de Rijksuniversiteit Leiden op haar promotieonderzoek, getiteld: ‘Neonatal transfusion practices’, onder begeleiding van promotoren dhr. prof. dr. F.J. Walther en mw. prof. dr. A. Brand en co-promotor dhr. dr. E. Lopriore. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:158–61)

Lees verder

De effectiviteit van trombocytentransfusies

NTVH - 2013, nummer 3, april 2013

dr. J.L.H. Kerkhoffs

Samenvatting

Op woensdag 16 mei 2012 promoveerde dhr. drs. J.L.H. Kerkhoffs aan de Universiteit Leiden op het proefschrift, getiteld ‘Efficacy of platelet transfusions’. Promotors waren prof. dr. A. Brand en prof. dr. H.C.J. Eikenboom, beide verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Copromotor was dr. P.W. Wijermans, internist-hematoloog in het Haga- Ziekenhuis, Den Haag. Het onderzoek breekt een lans voor het continueren van klinische transfusiestudies ter verbetering van de ondersteunende zorg voor patiënten met hemato-oncologische aandoeningen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:116–8)

Lees verder

De expressie en de prognostische waarde van de perifere cannabinoïdreceptor bij hematologische maligniteiten

NTVH - 2013, nummer 2, march 2013

dr. N. Durdu-Rayman

Samenvatting

Op 23 september 2011 promoveerde mw. drs. N. Durdu-Rayman aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘The expression and function of the peripheral cannabinoid receptor in hematological malignancies’, onder begeleiding van de promotores dhr. prof. dr. P. Sonneveld, dhr. prof. dr. H.R. Delwel en copromotor dhr. dr. K.H. Lam. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:78–80)

Lees verder

De invloed van genetische variatie op de concentratie van vonwillebrand-factor in het bloed en het risico op een herseninfarct

NTVH - 2013, nummer 1, january 2013

dr. M.C. van Schie

Samenvatting

Op 9 mei 2012 promoveerde mw. dr. M.C. van Schie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘The influence of genetic variation on von Willebrand factor levels and the risk of stroke’, onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. F.W.G. Leebeek en co-promotor mw. dr. M.P.M. de Maat. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:36–9)

Lees verder

De invloed van genetische variatie op de concentratie van vonwillebrand-factor in het bloed en het risico op een herseninfarct

NTVH - 2013, nummer 1, january 2013

No authors

Samenvatting

Op 9 mei 2012 promoveerde mw. dr. M.C. van Schie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘The influence of genetic variation on von Willebrand factor levels and the risk of stroke’, onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. F.W.G. Leebeek en co-promotor mw. dr. M.P.M. de Maat. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(Ned Tijdschr Hematol 2013;10:36–9)

Lees verder
X