Samenvatting

Op 7 juli 2016 promoveerde mw. drs. L.I. Kroeze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar promotieonderzoek getiteld ‘Het ontrafelen van de (epi)genetische defecten in myeloïde maligniteiten’, onder begeleiding van promotor prof. dr. J.H. Jansen en copromotor dr. B.A. van der Reijden. Haar proefschrift bestaat uit twee delen. In de eerste hoofdstukken is onderzoek gedaan naar mutaties in het gen TET2, vervolgens is de klonale evolutie bij patiënten met myelodysplastisch syndroom in kaart gebracht. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:296–8)