Samenvatting

Op 11 mei 2016 promoveerde Avinash Dinmohamed aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift, getiteld ‘De ware aard van myelodysplastische syndromen en gerelateerde maligniteiten in Nederland: studies gebaseerd op populatie-gebaseerde registraties’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. P. Sonneveld en prof. dr. A.A. van de Loosdrecht, en copromotor dr. M. Jongen-Lavrencic. In deze proefschriftbespreking worden de belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek weergegeven. Verschillende epidemiologische aspecten van myelodysplastische syndromen en acute myeloïde leukemie, en het belang van ‘population-based’ registraties worden besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:250–3)