Jaargang 13, Nummer 6, September 2016

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Nieuwe toepassingen voor kinaseremmers bij de behandeling van kinderen en volwassenen met voorloper-B-cel acute lymfatische leukemie

F.N. van Leeuwen, R.P. Kuiper, R. Pieters, P.M. Hoogerbrugge


De ASTIS-studie: autologe stamceltransplantatie versus intraveneus ‘pulse’ cyclofosfamide bij diffuse cutane systemische sclerose; een gerandomiseerde klinische studie

J.K. de Vries-Bouwstra, F.C.C. van Rhijn-Brouwer, J.K. Sont, E.W.A.F. Marijt, M.C. Vonk, W.J.F.M. van der Velden, A.E. Voskuyl, A.A. van de Loosdrecht, F.H. van den Hoogen, W.E. Fibbe, J.M. van Laar


CASUÏSTIEK

Misleid door de test: hoe anti-Xa-spiegels te interpreteren bij patiënten met levercirrose?

A.J. van Vuren, H.J. Adriaansen, C.G. Schaar, T. van Bemmel


Cryptosporidiuminfectie en graft-versus-hostziekte na een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie

R.B. Fiets, J.H.J.M. van Krieken, P. Verweij, B.M.A.M. Bär, F. Voogd, W.J.F.M. van der Velden


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

L.M. Morsink, C.R. van Rooijen, M.J. Wondergem


TRENDS IN TRIALS

DAVID-studie: perioperatieve combinatiebehandeling van DDAVP met factor VIII-concentraat bij milde hemofilie-A-patiënten

L.M. Schütte, R.M. van Hest, E.A.M. Beckers, E. Coppens, M.H.E. Driessens, H.J.C. Eikenboom, K. Fijnvandraat, B.A.P. Laros-van Gorkom, E.P. Mauser-Bunschoten, K. Meijer, L. Nieuwenhuizen, S. Polinder, F.W.G. Leebeek, M.H. Cnossen, M.J.H.A. Kruip, R.A.A. Mathôt