INGEZONDEN BRIEF

Polyneuropathie in de CASSIOPEIA-studie

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

dr. M. van Gelder

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:282)

Lees verder

ANTWOORD OP INGEZONDEN BRIEF

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

drs. C. Fokkema , dr. A. Broijl

Wij danken de collega-hematoloog voor de ingezonden brief met de aanvullende vragen met betrekking tot onze onlangs gepubliceerde studie over de incidentie van neuropathie in de CASSIOPEIA-studie.1 De CASSIOPEIA-studie is opgezet als registratiestudie en bevat mede hierom een uitgebreide documentatie van gerapporteerde PNP-gebeurtenissen. De studie had echter niet als primair of secundair eindpunt de incidentie van neuropathie en om deze reden is het probleem van deze retrospectieve analyse dat niet alle gegevens zijn verzameld. Wij zijn het echter eens met de relevante vragen van de auteurs en zullen de onderwerpen in de volgorde van het artikel behandelen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:283–4)

Lees verder