INGEZONDEN BRIEF

Antitrombinedeficiëntie: meten is weten!

NTVH - jaargang 21, nummer 4, juni 2024

dr. L.R. Ruhaak , prof. dr. C.M. Cobbaert

De publicatie van Klinkenberg et al. getiteld ‘Antitrombinedeficiëntie: meten is weten?’ (Ned Tijdschr Hematol 2024; 21(2):89–93) legt duidelijk bloot dat de huidige commerciële testen voor antitrombinedeficiëntie (ATD) niet voldoen. 1 Hoewel de resultaten voor gezonden over het algemeen juist zijn, worden discrepante resultaten gevonden bij patiënten met (voornamelijk) type II-ATD, met grote diagnostische onzekerheid als gevolg.2,3 De oorzaken van de discrepante resultaten tussen commerciële in vitro diagnostische (IVD) testen liggen in het niet-moleculair gedefinieerde ‘measurand’ en het gebruik van artificiële substraten, waardoor standaardisatie van deze testen niet mogelijk is.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:183)

Lees verder

Polyneuropathie in de CASSIOPEIA-studie

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

dr. M. van Gelder

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:282)

Lees verder

ANTWOORD OP INGEZONDEN BRIEF

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

drs. C. Fokkema , dr. A. Broijl

Wij danken de collega-hematoloog voor de ingezonden brief met de aanvullende vragen met betrekking tot onze onlangs gepubliceerde studie over de incidentie van neuropathie in de CASSIOPEIA-studie.1 De CASSIOPEIA-studie is opgezet als registratiestudie en bevat mede hierom een uitgebreide documentatie van gerapporteerde PNP-gebeurtenissen. De studie had echter niet als primair of secundair eindpunt de incidentie van neuropathie en om deze reden is het probleem van deze retrospectieve analyse dat niet alle gegevens zijn verzameld. Wij zijn het echter eens met de relevante vragen van de auteurs en zullen de onderwerpen in de volgorde van het artikel behandelen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:283–4)

Lees verder