De publicatie van Klinkenberg et al. getiteld ‘Antitrombinedeficiëntie: meten is weten?’ (Ned Tijdschr Hematol 2024; 21(2):89–93) legt duidelijk bloot dat de huidige commerciële testen voor antitrombinedeficiëntie (ATD) niet voldoen. 1 Hoewel de resultaten voor gezonden over het algemeen juist zijn, worden discrepante resultaten gevonden bij patiënten met (voornamelijk) type II-ATD, met grote diagnostische onzekerheid als gevolg.2,3 De oorzaken van de discrepante resultaten tussen commerciële in vitro diagnostische (IVD) testen liggen in het niet-moleculair gedefinieerde ‘measurand’ en het gebruik van artificiële substraten, waardoor standaardisatie van deze testen niet mogelijk is.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:183)