TRENDS IN TRIALS

IA-DUET: een superioriteitsstudie naar combinatietherapie met een azole en echinocandine bij invasieve aspergillose

NTVH - jaargang 19, nummer 3, april 2022

dr. A. Schauwvlieghe , dr. B.J.A. Rijnders , prof. dr. J. Maertens , prof. dr. N. Blijlevens , drs. R. Aerts , drs. S. Huygens

SAMENVATTING

De IA-DUET-studie is een multicenter pragmatische, gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van combinatietherapie (azool + echinocandine) in vergelijking met azool-monotherapie ter behandeling van invasieve aspergillose. In-vitro- en dierexperimenteel onderzoek suggereert een synergistisch effect wanneer beide antifungale klassen worden gecombineerd. Een post-hoc-analyse van de enige gelijkaardige gerandomiseerde studie suggereert bovendien overlevingsvoordeel met combinatietherapie. In totaal zullen 650 patiënten worden geïncludeerd. De studie heeft een pragmatische opzet; er zijn bijvoorbeeld geen ziekenhuisbezoeken noodzakelijk na initieel ontslag uit het ziekenhuis en mortaliteit is het primaire eindpunt. De eerste patiënt werd in mei 2021 geïncludeerd en ondertussen hebben acht Nederlandse en Belgische centra zich aangesloten. Ook centra met de mogelijkheid om slechts een paar patiënten per jaar te rekruteren zijn nodig om deze studie een succes te maken. De sponsor is het Erasmus MC, HOVON helpt als contract researchorganisatie (CRO) en in België is het UZ Leuven coördinerend centrum. De studie wordt gefinancierd door ZonMw en het federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg (KCE) via het nieuwe BeNeFit-initiatief (‘Belgian-Netherlands Funding of International Trials’).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:153–6)

Lees verder

Curatie voor volwassen patiënten met sikkelcelziekte: allogene stamceltransplantatie met een HLA-identieke of haplo-identieke verwante donor

NTVH - 2022, nummer 2, march 2022

prof. dr. B.J. Biemond , drs. E. Dovern , dr. E. Nur

SAMENVATTING

Recentelijk is allogene stamceltransplantatie voor volwassen sikkelcelpatiënten met een beschikbare HLA-identieke of haplo-identieke verwante donor geïmplementeerd in het transplantatieprogramma van het Amsterdam UMC. In deze bijdrage geven wij een overzicht van de indicaties, conditioneringsschema’s en het behandeltraject van zowel HLA-identieke als haplo-identieke allogene stamcel beenmergtransplantatie bij volwassen sikkelcelpatiënten. De uitkomsten van deze transplantaties en hun effect op immuniteit, orgaanfuncties en kwaliteit van leven worden in het Amsterdam UMC onderzocht in het kader van meerdere wetenschappelijke onderzoeken.

Lees verder

ALK2-remmer (KER-047) in de behandeling van ijzer-refractaire ijzergebreksanemie (IRIDA): een fase 2 open label, dosisescalatie- en dosisexpansiestudie

NTVH - 2022, nummer 1, january 2022

drs. A.E. Donker , prof. dr. D.W. Swinkels , dr. S.E.M. Schols , drs. V. Hoving

SAMENVATTING

Patiënten met ijzer-refractaire ijzergebreksanemie (IRIDA) hebben microcytaire bloedarmoede als gevolg van een ijzeropname- en verdelingsstoornis die niet goed reageert op orale ijzersuppletie. Patiënten zijn daarom afhankelijk van intraveneus ijzer met kans op ijzerstapeling. Een fase 2 open-label dosisescalatie-en dosisexpansiestudie in het Radboudumc gaat de veiligheid en tolerantie van een ALK2-remmer (KER-047) onderzoeken die de aanmaak van hepcidine onderdrukt bij IRIDA-patiënten.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:44-7)

Lees verder

CLL17/HOVON500: een multicenter, gerandomiseerd, prospectief, open-label fase 3-onderzoek waarin ibrutinib als monotherapie wordt vergeleken met venetoclax plus obinutuzumab in een vast aantal kuren en met venetoclax plus ibrutinib in een vast aantal kuren bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2021, nummer 7, october 2021

prof. dr. A.P. Kater , dr. D.E. Issa , dr. E. van der Spek , dr. E.J.F.M. de Kruijf , dr. E.M.G. Jacobs , dr. E.R. van Bladel , dr. G.D. te Raa , dr. H.M. van der Straaten , dr. H.P.J. Visser , dr. H.R. Koene , dr. I. Verpoorte , dr. J. Schreurs , dr. K. Kleinen , drs. L. Hardi , dr. L. Laterveer , drs. L. van der Straten , dr. M. Hoogendoorn , dr. M. Oosterveld , dr. M. van der Klift , dr. M.D. Levin , dr. N. Durdu-Rayman , dr. R. Mous , dr. R. van der Griend , dr. S. Kersting , dr. W.E.F.M. Posthuma , dr. Y. Sandberg

SAMENVATTING

De CLL17/HOVON500-studie is ontwikkeld om te be-studeren of een tijdelijke behandeling met venetoclax plus obinutuzumab of met ibrutinib plus venetoclax vergelijkbaar is met de werkzaamheid van ibrutinib-monotherapie als continue therapie met betrek-king tot progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:328-33)

Lees verder

Pneumo-CLL-studie: immunogeniciteit van het aanbevolen pneumokokkenvaccinatieschema bij patiënten met chronische lymfatische leukemie

NTVH - 2021, nummer Special, july 2021

dr. A. Goorhuis , prof. dr. A.P. Kater , dr. F. de Boer , dr. G.D. te Raa , dr. H. Visser , drs. H.M. Garcia Garrido , dr. H.M. van der Straaten , dr. K. de Heer , dr. S. Kersting

SAMENVATTING

Patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) hebben een sterk verhoogd risico op pneumokokkeninfecties. Om die reden wordt pneumokokkenvaccinatie aanbevolen met het 13-valente conjugaatvaccin (Prevenar13), twee maanden later gevolgd door het 23-valente polysacharidevaccin (Pneumovax23). Omdat nog onbekend is of dit vaccinatieschema wel immunogeen is bij CLL patiënten is de Pneumo-CLL-studie opgezet, een observationeel onderzoek waarbij de antistofrespons op het aanbevolen vaccinatieschema bij CLL-patiënten wordt gemeten.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:238-9)

Lees verder

NK4AML: toediening van ex-vivo gegenereerde allogene ‘natural killer’-cellen in combinatie met subcutaan IL-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie

NTVH - 2021, nummer 3, april 2021

dr. H. Dolstra , dr. M.W.H. Roeven , dr. N.P.M. Schaap , dr. P.K.J.D. de Jonge , P.M.M. Hauten MSc.

SAMENVATTING

In deze studie onderzoeken we de veiligheid en effectiviteit van toediening van ‘natural killer’-cellen (NK-cellen) van een donor, in combinatie met subcutaan IL-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom (MDS)-EB2 met actieve ziekte. NK-celimmuuntherapie is een veelbelovende en veilige adjuvante behandelmogelijkheid voor patiënten met AML. In deze studie behandelen we patiënten met een actief en zuiver NK-celproduct, gekweekt vanuit navelstrengbloedstamcellen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 20210;18:129-31)

Lees verder

HOVON 158: eerstelijnsbehandeling met veNEtoclaX en ibruTinib gevolgd door obinutuzumab intenSificaTie Exclusief in CLL-Patiënten die niet in complete remissie zijn en/of met detecteerbare minimale residuale ziekte in het beenmerg (NEXT STEP-trial)

NTVH - 2021, nummer 1, january 2021

prof. dr. A.P. Kater , drs. L. van der Straten , dr. M.D. Levin , dr. S. Kersting

SAMENVATTING

De HOVON 158-studie (ook wel de ‘NEXT STEP-trial’) is ontwikkeld om te evalueren of patiënten met chronische lymfatische leukemie die niet in complete remissie (CR) zijn of detecteerbare minimale residuale ziekte (MRD) hebben na 12 maanden combinatiebehandeling met ibrutinib-venetoclax, kunnen responderen tot niet-detecteerbare MRD en CR na behandeling met zes extra cycli obinutuzumab in combinatie met ibrutinib.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:42-6)

Lees verder
X