TRENDS IN TRIALS

ALLTogether1: protocol voor de behandeling van kinderen en jongvolwassenen met nieuw gediagnosticeerde acute lymfatische leukemie (ALL)

NTVH - jaargang 21, nummer 1, februari 2024

drs. L.E. van der Wagen , dr. I.M. van der Sluis

SAMENVATTING

De ALLTogether1-studie is een breed Europees studieprotocol voor de eerstelijnsbehandeling van zowel voorloper B- als T-ALL-patiënten in de leeftijd van 0–45 jaar. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht behandelt sinds 2020 patiënten in dit protocol en sinds juni 2023 is dit voor patiënten van 18 t/m 25 jaar ook mogelijk in het UMC Utrecht. Door uitgebreide risicostratificatie en ‘minimal residual disease’ (MRD)-gestuurde behandeling worden in de diverse risicogroepen verschillende randomisaties uitgevoerd. Hierbij wordt in de laagrisicogroepen getracht de behandeling te de-intensiveren om toxiciteit te voorkomen waarbij in de hoogrisicogroepen juist immuuntherapie in de eerste lijn wordt toegevoegd om recidieven te voorkomen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:37–9)

Lees verder

EMN28/Cartitude-6/agine: een multicenter, gerandomiseerde studie naar daratumumab, bortezomib, lenalidomide en dexamethason, gevolgd door cilta-cel of autologe stamceltransplantatie bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom

NTVH - jaargang 20, nummer 8, december 2023

dr. A. Broijl , prof. dr. P. Sonneveld

SAMENVATTING

De EMN28/Cartitude-6/EMagine-studie is ontwikkeld om te beoordelen of de combinatie daratumumab, bortezomib, lenalidomide en dexamethason (DVRd), gevolgd door ciltacabtagene autoleucel de persisterende ‘minimal residual disease’-negativiteit en ziektevrije overleving bij patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die in aanmerking komen voor transplantatie, verbetert ten opzichte van DVRd gevolgd door autologe stamceltransplantatie. Verwijzing naar de studie online: NCT05257083 (https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT05257083).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:400–6)

Lees verder

DosEmi-studie: PK-gestuurd verlagen van emicizumab-dosering bij patiënten met hemofilie A

NTVH - jaargang 20, nummer 7, oktober 2023

drs. K. van der Zwet , dr. A.A.M.T. Donners , prof. dr. T.C.G. Egberts , dr. L.F.D. van Vulpen , dr. E. Coppens , dr. F.C.J.I. Heubel-Moenen , dr. P.F. Ypma , dr. P.L. den Exter , dr. S.E.M. Schols , drs. H.L. Hooimeijer , dr. M.H. Cnossen , prof. dr. R.A.A. Mathôt , ir. I. Kruis , prof. dr. R.E.G. Schutgens , dr. R.T. Urbanus , dr. K. Fischer , mede namens het SYMPHONY-consortium

SAMENVATTING

De zorg voor hemofilie A-patiënten is drastisch veranderd door de registratie van emicizumab (Hemlibra®) in Nederland. Hoewel emicizumab zeer effectief is in het voorkomen van bloedingen, zijn de kosten hoog en beperken hiermee toegang voor andere hemofilie A-patiënten. De geregistreerde onderhoudsdosering van emicizumab is gebaseerd op lichaamsgewicht en resulteert in een gemiddelde emicizumab-plasmaconcentratie van 50 µg/ml. Hoewel de huidige dosering een effectieve bloedingscontrole behaalt, zijn er aanwijzingen uit ‘case series’ en farmacodynamische modellen dat een lagere emicizumab-concentratie en/of -dosering even effectief is. Een grote longitudinale studie om deze hypothese te bevestigen ontbreekt. De DosEmi-studie is een multicenter, prospectieve, ‘open label’, ‘cross-over’-studie waarin geïndividualiseerde farmacokinetisch (PK-)gestuurde verlaagde dosering van emicizumab met hele ampullen wordt vergeleken met de huidige conventionele dosering. Het doel van deze studie is aan te tonen of PK-gestuurd doseren non-inferieur is aan de huidige conventionele dosering. De DosEmi-studie is in september 2022 gestart in de Van Creveldkliniek in Utrecht en wordt op dit moment uitgerold in alle hemofiliebehandelcentra in Nederland.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:352–5)

Lees verder

Nieuwe complementremmers bij de behandeling van paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

NTVH - jaargang 20, nummer 7, oktober 2023

dr. S. Langemeijer

SAMENVATTING

Eculizumab heeft belangrijke vooruitgang gebracht in de behandeling van patiënten met paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH), maar de behandeling is ook belastend voor patiënt en maatschappij. Bovendien blijft een deel van de patiënten anemisch. Recentelijk zijn nieuwe medicijnen beschikbaar gekomen of in een gevorderd stadium van ontwikkeling die naar verwachting de behandeling van patiënten met PNH verder zullen verbeteren.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:348–51)

Lees verder

HOVON 164 (TIGERR-HL): toevoegen van een checkpointremmer aan de behandeling van gerecidiveerd hodgkinlymfoom om hoge dosis chemotherapie te kunnen weglaten

NTVH - jaargang 20, nummer 6, september 2023

dr. S.H. Tonino , dr. W.J. Plattel , prof. dr. M.J. Kersten

SAMENVATTING

De standaardbehandeling voor patiënten met recidiverend/refractair klassiek hodgkinlymfoom (R/R HL) die reageren op reïnductiechemotherapie is BEAM-chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie (ASCT). BEAM resulteert echter in een aanzienlijk late toxiciteit, terwijl de toegevoegde waarde ervan onduidelijk is bij patiënten die al een volledige metabole respons (mCR) hebben na salvage-therapie. De toevoeging van checkpointremmers (CPI) aan behandelingsregimes voor HL heeft de effectiviteit van reïnductiebehandeling bij R/R HL sterk verbeterd. Op basis van vroege resultaten van studies met dergelijke combinaties verwachten we dat BEAM/ASCT kan worden vervangen door consolidatietherapie met de CPI tislelizumab bij patiënten die een mCR bereiken na een gecombineerde reïnductiebehandeling op basis van tislelizumab, gemcitabine en cisplatine. Het weglaten van BEAM zal waarschijnlijk vroege en late aan de behandeling gerelateerde morbiditeit verminderen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:292–4)

Lees verder

Vergelijking van in-het-ziekenhuis-geproduceerde CAR-T-cellen met commerciële CAR-T-cellen bij patiënten met recidief/refractair grootcellig B-cellymfoom

NTVH - jaargang 20, nummer 4, juni 2023

dr. T. van Meerten , dr. S. van Dorp , dr. M. van der Poel , dr. J. Vermaat , dr. M. Jak , dr. I. Kuipers , prof. dr. M.J. Kersten , drs. P. Mutsaers

SAMENVATTING

De HOVON 161-studie is een gerandomiseerde fase II- non-inferioriteitsstudie, waarin in-het-ziekenhuis-geproduceerde CAR-T-cellen worden vergeleken met commerciële CAR-T-cellen bij patiënten met recidief/refractair grootcellig B-cellymfoom na twee eerdere lijnen therapie. De HOVON 161-studie is sinds oktober 2022 geopend voor inclusie in Nederland.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:175–7)

Lees verder

De HOVON 501 AML-studie

NTVH - jaargang 19, nummer 8, december 2022

dr. J.J.W.M. Janssen

SAMENVATTING

De HOVON 501-studie zal de waarde onderzoeken van de toevoeging van venetoclax aan intensieve chemotherapie voor nieuw gediagnosticeerde AML-patiënten op een gerandomiseerde, prospectieve, dubbelblinde wijze. In totaal zullen 650 patiënten meedoen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:403–4)

Lees verder