SAMENVATTING

De ALLTogether1-studie is een breed Europees studieprotocol voor de eerstelijnsbehandeling van zowel voorloper B- als T-ALL-patiënten in de leeftijd van 0–45 jaar. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht behandelt sinds 2020 patiënten in dit protocol en sinds juni 2023 is dit voor patiënten van 18 t/m 25 jaar ook mogelijk in het UMC Utrecht. Door uitgebreide risicostratificatie en ‘minimal residual disease’ (MRD)-gestuurde behandeling worden in de diverse risicogroepen verschillende randomisaties uitgevoerd. Hierbij wordt in de laagrisicogroepen getracht de behandeling te de-intensiveren om toxiciteit te voorkomen waarbij in de hoogrisicogroepen juist immuuntherapie in de eerste lijn wordt toegevoegd om recidieven te voorkomen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:37–9)