Jaargang 21, Nummer 1, Februari 2024

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

Radiotherapie als ‘bridging’-strategie bij behandeling met CAR-T-celtherapie bij patiënten met een grootcellig B-Cellymfoom

A.G.H. Niezink, R.W.M. van der Maazen, B.D.P. Ta, H. Vos-Westerman, C.P.M. Janus, L.A. Daniëls, nationale Radiotherapie CAR-T-celtherapie (RT-CART)-werkgroep


Globale hemostasetesten bij mechanisch beademde COVID-19-patiënten

A.-M. Hulshof, T. van de Berg, H. Spronk, H. ten Cate, B. van Bussel, Y. Henskens


Profylactische trombocytentransfusie voor centralelijnplaatsing

F.L.F. van Baarle, A.P.J. Vlaar, B.J. Biemond


ZORG VAN DE TOEKOMST

Hoe veranderen inkomen en werk na de diagnose multipel myeloom?

C. Bennink, M. Brink, S.F.A. Duijts, H. Scheurer, P. Sonneveld, H.M. Blommestein


CASUÏSTIEK

Xanthomatose als een cutane uiting van Waldenström macroglobulinemie

J.H. Sinnige, E.D. Beishuizen, Y.W. van den Berg, L.Th. Vlasveld