Jaargang 21, Nummer 2, Maart 2024

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van thalassemie

S.E.M. Schols, B.J. Biemond, H. Heijboer, J.L.H. Kerkhoffs, A. Mäkelburg, E. Rettenbacher, A.W. Rijneveld, F. Smiers


ZORG VAN DE TOEKOMST

DARE-NL: Nederlands platform voor snellere toegang tot ATMP’s bij kanker

S. Punt, E. Bremer, H. Dolstra, I. Jedema, T. Straetemans


OVERZICHTSARTIKELEN

Lymfoproliferatieve aandoeningen als uiting van een primaire immuundeficiëntie: herkenning, diagnostiek en behandeling

A.J. Kwakernaak, C.E. Rutten, J.M. Zijlstra, E.M.M. van Leeuwen, A.E. Hak, T.W. Kuijpers, D. de Jong, G.J. de Bree


Allogene stamceltransplantatie bij volwassen patiënten met een primaire immuundeficiëntie

A.L. Kreuger, H. Jolink, C.J.M. Halkes, P.A. von dem Borne, J.H. Veelken, A.C. Lankester, J.M-L. Tjon


Aferese bij kinderen: aandachtspunten en valkuilen

E.J. Huisman, K. Le Poole, E. Dorresteijn, F.H. Swaneveld, C.S. Ootjers, H. Vrielink


CASUÏSTIEK

Antitrombine-deficiëntie: meten is weten?

L.J.J. Klinkenberg, W.H.M. Vroemen, M.T.J. Schütten, S. Middeldorp, A.K. Stroobants, H. ten Cate, Y.M.C. Henskens


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

S.E. Luijnenburg, M. Joosten, E.J. Baartmans, H. Visscher, E. Klop-van Kleef, T.T. Koopmann, C.L. Harteveld