Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een pasgeboren jongen werd verwezen naar de polikliniek Kinderhematologie in verband met een afwijkende hielprikscreening, verdacht voor ernstige alfa-thalassemie.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:94–6)