Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 21, nummer 2, maart 2024

dr. S.E. Luijnenburg , dr. M. Joosten , E.J. Baartmans , dr. H. Visscher , E. Klop-van Kleef , dr. T.T. Koopmann , dr. C.L. Harteveld

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een pasgeboren jongen werd verwezen naar de polikliniek Kinderhematologie in verband met een afwijkende hielprikscreening, verdacht voor ernstige alfa-thalassemie.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:94–6)

Lees verder