Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 21, nummer 2, maart 2024

dr. S.E. Luijnenburg , dr. M. Joosten , E.J. Baartmans , dr. H. Visscher , E. Klop-van Kleef , dr. T.T. Koopmann , dr. C.L. Harteveld

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus: Een pasgeboren jongen werd verwezen naar de polikliniek Kinderhematologie in verband met een afwijkende hielprikscreening, verdacht voor ernstige alfa-thalassemie.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2024;21:94–6)

Lees verder

Genetische predispositie voor myeloïde maligniteiten: diagnostiek en beleid

NTVH - 2018, nummer 5, july 2018

prof. dr. M.H.G.P. Raaijmakers , dr. M. Joosten , dr. B.J. Wouters , dr. H.B. Beverloo , prof. dr. P.J.M. Valk

SAMENVATTING

In dit artikel zullen we aan de hand van twee casus en een update van de huidige literatuur het belang onderstrepen van het onderkennen van genetische predispositie van myeloïde maligniteiten. Doel is de hematoloog te voorzien van handvatten om te kunnen beoordelen wie in aanmerking komt voor diagnostiek naar onderliggende genetische predispositie, hoe diagnostiek wordt verricht en wat de mogelijke consequenties van de uitkomst hiervan zijn voor patiënt en familie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:208–17)

Lees verder