ZORG VAN DE TOEKOMST

De HematologyApp: verbetering van kwaliteit en efficiency voor arts en patiënt

NTVH - jaargang 20, nummer 3, april 2023

drs. P.W.E van Rijn

De HematologyApp is in 2017 verschenen om de dagelijkse praktijkvoering van hematologen te optimaliseren, de kwaliteit van de patiëntenzorg te verhogen en onderzoek te bevorderen. De app is gratis te downloaden en bevat toegankelijke en actuele informatie over het complete spectrum van hematologische aandoeningen met interactieve risicocalculators, diagnostische criteria, immunofenotyperingstabellen, interactieve richtlijnsecties en een educatieve module. Daarnaast bevat de app een Trial Tool, waardoor meer patiënten kunnen worden geïncludeerd in lopende klinische studies. De app wordt maandelijks ongeveer 3.500 keer geraadpleegd door gebruikers in Nederland (60%) en het buitenland (40%). In dit artikel vertelt dr. Jeroen Janssen, internist-hematoloog in het Radboudumc in Nijmegen en initiator van de HematologyApp, over het ontstaan en de huidige functionaliteiten van de app en zijn ambities ten aanzien van de verdere ontwikkeling daarvan.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:100–3)

Lees verder

Dokter Sidney Farber: inspirator en motivator in de strijd tegen kanker

NTVH - jaargang 20, nummer 1, februari 2023

G. Vermeersch , T. Devos

SAMENVATTING

Sidney Farber publiceerde in 1948 zijn artikel omtrent de klinische bruikbaarheid van foliumzuurantagonisten bij patiënten met acute (ongedifferentieerde) leukemie in het gerenommeerde ‘New England Journal of Medicine’. Het publiceren van deze bevindingen heeft een katalyserend effect gehad op het kankeronderzoek en de ontwikkeling van nieuwe therapeutische mogelijkheden. Tot op vandaag vormen foliumzuurantagonisten de hoeksteen van diverse (hemato-) oncologische therapieschema’s, bijvoorbeeld in het geval van acute lymfoblastische leukemie. Naast het therapeutisch potentieel van foliumzuurantagonisten bleef dr. Farber ook overtuigd van het belang aangaande de nodige aandacht voor de psyche van de patiënt en diens familie. Zijn visie omtrent ‘het totale zorgaanbod’ is tot op heden terug te vinden in de dagelijkse praktijk van de geneeskunde. Dit artikel biedt een historische schets omtrent de bijdragen van dr. Farber, het beschrijft het verhaal van één van zijn patiënten ‘Jimmy’ en de geboorte van de gerenommeerde onderzoeksinstelling ‘The Dana-Farber Cancer Institute’. Bovenal toont het artikel waarom dr. Farber tot op vandaag, 50 jaar na diens overlijden, blijft inspireren en motiveren.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:4–8)

Lees verder

Voordelen en knelpunten in thuistoediening van chemo- en immuuntherapie

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

dr. Y.M. Bilgin , dr. J.F.M. Pruijt , B.M.B. Murphy , K. de Theije , drs. C.H.J. Bekkers , K. van der Heijden

SAMENVATTING

Het aantal patiënten met maligniteiten neemt toe. De overlevingskansen van deze patiënten is verbeterd door toenemende behandelmogelijkheden met chemo- en immuuntherapie. Veel van deze behandelingen worden langdurig gegeven, waardoor een toenemende druk ontstaat op personeel en beddencapaciteit in de ziekenhuizen. Een mogelijke oplossing hiervoor is het verplaatsen van chemo- en immuuntherapie uit het ziekenhuis naar de thuissetting. Om deze thuistoediening op te starten zijn afspraken nodig tussen verpleegkundigen, ziekenhuisapotheek en artsen. De patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg thuis dezelfde kwaliteit en veiligheid heeft. In dit artikel worden de voordelen en knelpunten van thuistoediening van chemo- en immuuntherapie belicht in twee verschillende ziekenhuizen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:263–8)

Lees verder

Hematologisch perspectief op dure geneesmiddelen: nemen we genoeg verantwoordelijkheid?

NTVH - jaargang 19, nummer 5, juli 2022

dr. M. Hoogendoorn , dr. A. Beeker , prof. dr. N.M.A. Blijlevens

SAMENVATTING

De introductie van vele innovatieve, vaak dure, geneesmiddelen zet de zorguitgaven in toenemende mate onder druk. Een doelmatige inzet en gepast gebruik van dure geneesmiddelen wordt maatschappelijk gevraagd en de richtlijnen zijn hierin ondersteunend en richtinggevend. Na weging van de bewijslast voor de hematologische praktijk vinden in de werkgroepen aanpassingen van de richtlijnen plaats. Een breed gedragen uniforme beoordelingssystematiek zal de objectiviteit en transparantie van het richtlijnontwikkelingsproces ten goede komen en mogelijk leiden tot het sneller beschikbaar komen van innovatieve behandelingen voor de patiënten.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:211–6)

Lees verder