TRENDS IN TRIALS

STIP-studie: het staken van trombopoëtinereceptoragonisten bij patiënten met chronische immuungemedieerde trombocytopenie

NTVH - 2018, nummer 5, july 2018

drs. S. Amini

SAMENVATTING

Trombopoëtinereceptoragonisten (TPO-RA) zoals eltrombopag en romiplostim, worden gebruikt bij patiënten met chronische ITP bij wie eerstelijnstherapie onvoldoende werkt. Deze dure medicijnen worden beschouwd als een symptomatische behandeling, die in principe chronisch moet worden gegeven. Er zijn echter signalen dat sommige ITP-patiënten langdurig in remissie blijven na het staken van de TPO-RA. Juist voor chronische ITP-patiënten is het van belang om te onderzoeken of een effect van TPO-RA op induceren van remissie kan worden gereproduceerd. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of er patiëntkarakteristieken te vinden zijn die het succesvol staken van een TPO-RA kunnen voorspellen. De ‘Stop TPO-RA in immune thrombocytopenia’ (STIP)-studie onderzoekt in dit opzicht ten eerste of en, zo ja, in welke mate het staken van romiplostim na één jaar leidt tot aanhoudende remissie. Daarnaast onderzoekt de STIP-studie welke voorspellende factoren er zijn voor het succesvol staken van romiplostim.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:233–5)

Lees verder

De NAUT- en DASTOP2-studies voor patiënten met chronische myeloïde leukemie die eerder stopten met hun behandeling maar hun respons verloren

NTVH - 2018, nummer 4, june 2018

dr. J.J.W.M. Janssen

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft twee nieuwe studies die zijn bedoeld voor patiënten met chronische myeloïde leukemie die eerder een niet-succesvolle stoppoging van hun tyrosinekinaseremmers hebben gedaan: de DASTOP2- en de NAUT-studie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:188–9)

Lees verder

HOVON 133, Triangle-studie: een internationale studie van het Europese Mantelcelnetwerk naar de effectiviteit van standaardinductie R-CHOP/R-DHAP, autologe stamceltransplantatie en rituximab onderhoud, versus ibrutinib-R-CHOP/R-DHAP, autologe stamceltransplantatie, rituximab en ibrutinib onderhoud, versus ibrutinib-R-CHOP/R-DHAP, met rituximab en ibrutinib onderhoud (zonder autologe stamceltransplantatie)

NTVH - 2018, nummer 3, april 2018

dr. J.K. Doorduijn , dr. T. van Meerten

SAMENVATTING

De HOVON 133-studie (autologe stamceltransplantatie na rituximab/ibrutinib/ara-C bevattende inductie voor behandeling van gegeneraliseerd mantelcellymfoom – een gerandomiseerde studie van het Europese MCL-netwerk) onderzoekt de rol van ibrutinib in de eerste lijn bij patiënten <65 jaar, tijdens inductie en onderhoudsfase. In een van de groepen wordt onderzocht of na toevoeging van ibrutinib aan de standaardinductie consolidatie met autologe stamceltransplantatie niet meer nodig is. Deze driearmige studie is in oktober 2017 geopend voor inclusie in Nederland.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:129–31)

Lees verder

HOVON 143-studie voor nieuw gediagnosticeerde niet-fitte en kwetsbare patiënten met multipel myeloom

NTVH - 2018, nummer 3, april 2018

C.A.M. Stege MSc, prof. dr. S. Zweegman

SAMENVATTING

In de HOVON 143 worden niet-fitte en kwetsbare nieuw gediagnosticeerde patiënten met multipel myeloom behandeld met een combinatie van ixazomib, daratumumab en dexamethason. Het primaire doel is het vaststellen van de effectiviteit, gedefinieerd als het responspercentage. Daarnaast zullen we met deze studie inzicht krijgen in de verdraagbaarheid van de behandeling, gedefinieerd als het percentage patiënten dat de behandeling vroegtijdig moet staken door toxiciteit. Aanvullend wordt onderzocht of beter kan worden voorspeld welke patiënten baat hebben bij de therapie. Hierbij worden zowel ziekte-gerelateerde als patiënt-gerelateerde biologische karakteristieken onderzocht.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:125–8)

Lees verder

HOVON 141: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 2-studie omtrent ibrutinib en venetoclax bij fitte en niet-fitte patiënten met een creatinineklaring ≥30 ml/min en recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie (RR-CLL) met of zonder TP53-afwijkingen

NTVH - 2018, nummer 2, march 2018

dr. A. Beeker , prof. dr. A.P. Kater , dr. B.C. Tanis , dr. E. van der Spek , dr. E.C. Dompeling , dr. E.M.G. Jacob , dr. G.J. Veldhuis , dr. H.P.J. Visser , drs. I. Ludwig , dr. J. Droogendijk , dr. J.K. Doorduijn , dr. J.M.I. Vos , dr. K.G. van der Hem , drs. L. van der Straten , dr. M. Bellido , dr. M. van der Klift , dr. M.B.L. Leys , dr. M.D. Levin , dr. M.E.D. Chamuleau , dr. M.R. Schaafsma , dr. R. Mous , dr. R.J.W. van Kampen , dr. S. de Jonge-Peeters , dr. S. Kersting , dr. W.E.F.M. Posthuma

SAMENVATTING

De HOVON 141-studie (ook wel de ‘Vision Trial’ in de Nordic CLL study group genoemd) is ontwikkeld om te evalueren of behandeling met venetoclax en ibrutinib (VI) bij fitte en niet-fitte patiënten met recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie (RR-CLL) kan leiden tot MRD-negativiteit en zodoende langdurige remissie kan bewerkstelligen. Het primaire eindpunt is progressievrije overleving op 27 maanden, voor de groep die is gerandomiseerd tot het stoppen van de behandeling.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:87–91)

Lees verder

HOVON 138-studie: gerandomiseerde studie bij patiënten met hoogrisico acute promyelocytaire leukemie (APL) met ATRA en ATO

NTVH - 2018, nummer 1, january 2018

prof. dr. E. Vellenga

SAMENVATTING

De combinatie ATRA en arsenicumtrioxide (ATO) is nu de standaardbehandeling voor APL-patiënten met een lage/intermediaire risicoscore. Binnen een Europees samenwerkingsverband wordt nu onderzocht in hoeverre een kortdurende behandeling met chemotherapie in combinatie met ATO en ATRA tot betere therapieresultaten leidt dan de standaardbehandeling met chemotherapie en ATRA bij hoogrisico-APL-patiënten, de zogenoemde APOLLO-studie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:37–9)

Lees verder

HOVON 140: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie omtrent de effectiviteit van standaard chemo-immuuntherapie (FCR/BR) versus rituximab en venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) en venetoclax (GVe) versus obinutuzumab en ibrutinib en venetoclax (GIVe) bij fitte patiënten met onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie

NTVH - 2017, nummer 8, december 2017

dr. A. Beeker , dr. A. Koster , dr. A. van Hoof , prof. dr. A.M.H. Janssens , prof. dr. A.P. Kater , dr. B.C. Tanis , dr. C.A.M. Idink , dr. D. Deeren , dr. D.E. Issa , prof. dr. E. van den Neste , dr. E. van der Spek , dr. E.C. Dompeling , dr. G.J. Veldhuis , dr. H. Demuynck , prof. dr. H.C. Schouten , dr. H.P.J. Visser , dr. H.R. Koene , dr. J. Droogendijk , dr. J. Regelink , prof. dr. J.H. Veelken , drs. J.J. Wegman , K. Oosterveld , dr. K.G. van der Hem , dr. K.L. Wu , drs. L. van der Straten , dr. L.W. Tick , dr. M. Bellido , dr. M. Hoogendoorn , dr. M. van der Klift , dr. M.B.L. Leys , dr. M.D. Levin , dr. M.E.D. Chamuleau , prof. dr. M.H.J. van Oers , dr. M.R. Schaafsma , dr. R. Mous , dr. R.F.J. Schop , drs. R.S. Boersma , dr. S. Wittebol , dr. S.A.J. Croockewit , dr. W.E.F.M. Posthuma

SAMENVATTING

De HOVON 140 (de GA101 Ibrutinib ABT101 (GAIA)-studie) is ontwikkeld om te evalueren of chemo-immuuntherapie (FCR/BR) in de eerstelijnsbehandeling van fitte patiënten met chronische lymfatische leukemie kan worden vervangen door gerichte therapie met venetoclax (en ibrutinib) in combinatie met anti-CD20-antistoffen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:390–4)

Lees verder
X