Handige adressen

PATIËNTENORGANISATIES

A = ALGEMEEN

Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH)

Patiëntenfederatie Nederland

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)

B = BLOEDARMOEDE (sikkelcelziekte, thalassemie)

Oscar Nederland

B = BLOEDSTOLLINGSZIEKTEN (hemofilie, trombocytopenie)

ITP Patiëntenvereniging Nederland

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP)

Trombosestichting Nederland

H = HEMATO-ONCOLOGISCHE AANDOENINGEN

Hematon

H = HISTIOCYTAIRE AANDOENINGEN (histiocytosis)

Histiocytose Nederland

I = IJZERSTAPELINGSZIEKTE (hemochromatose)

Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN)

L = LEUKEMIE

CMyLife

M = MESTCELZIEKTE (mastocytose)

Mastocytose Vereniging Nederland

M = MYELOPROLIFERATIEVE AANDOENINGEN (myeloproliferatieve neoplasmata (MPN))

MPN Stichting

Z = ZELDZAME BLOEDZIEKTEN

AA & PNA contactgroep

Stichting Zeldzame Bloedziekten (SZB)