PROEFSCHRIFTBESPREKING

Immuuntherapie in de strijd tegen kanker: David versus Goliath?

NTVH - 2012, nummer 8, december 2012

dr. C.H.M.J. van Elssen

Samenvatting

Op 9 maart 2012 promoveerde mw. drs. C.H.M.J. Van Elssen aan de Universiteit van Maastricht op haar promotieonderzoek, getiteld ‘Immunotherapy in the battle against cancer: David versus Goliath?’ onder begeleiding van promotor prof. dr. H.C. Schouten en co-promotores prof. dr. G.M.J. Bos en dr. W.T.V. Germeraad. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:344–7)

Lees verder

Trombo-elastografie

NTVH - 2012, nummer 7, october 2012

dr. W.W.H. Roeloffzen

Samenvatting

Op 25 april 2012 promoveerde dhr. drs. W.W.H. Roeloffzen aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘Thromboelastography’, onder begeleiding van promotor mw. prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans en co-promotor dr. J.T.M. de Wolf. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:294–6)

Lees verder

Infecties, ontsteking en veneuze trombose: een epidemiologisch perspectief

NTVH - 2012, nummer 6, september 2012

dr. Y.I.G.V. Tichelaar

Samenvatting

Op 28 maart 2012 promoveerde dhr. drs. Y.I.G.V. Tichelaar op het proefschrift ‘Infecties, ontsteking en veneuze trombose. Een epidemiologisch perspectief’. Zijn promotor was mw. prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans, co-promotores waren mw. dr. K. Meijer en dhr. dr. W.M. Lijfering. Hieronder vindt u een samenvatting van het proefschrift.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:252–5)

Lees verder

Verstoorde antigeenpresentatie als immunologisch ontsnappingsmechanisme bij acute myeloïde leukemie

NTVH - 2012, nummer 5, july 2012

dr. M.M. van Luijn

Samenvatting

Dhr. dr. M.M. van Luijn promoveerde op 15 februari 2012 aan het VU medisch centrum in Amsterdam op zijn promotieonderzoek getiteld ‘Verstoorde antigeenpresentatie als immunologisch ontsnappingsmechanisme bij acute myeloïde leukemie’. Dit onderzoek stond onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. G.J. Ossenkoppele en copromotores dhr. dr. A.A. van de Loosdrecht en mw. prof. dr. S.M. van Ham. Hieronder vindt u een korte beschrijving van zijn promotieonderzoek met daarin de belangrijkste bevindingen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:204–9)

Lees verder

Etiologie en behandeling van het budd-chiari-syndroom en vena portae trombose

NTVH - 2012, nummer 5, july 2012

dr. J.H. Smalberg

Samenvatting

Op 12 januari 2012 promoveerde dhr. dr. J.H. Smalberg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis: etiology and treatment’, onder begeleiding van promotores dhr. prof. dr. F.W.G. Leebeek en dhr. prof. dr. H.L.A. Janssen. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:211–5)

Lees verder

De weg naar therapie op maat met azolen bij schimmelinfecties

NTVH - 2012, nummer 4, june 2012

dr. R.J.M. Brüggemann

Samenvatting

Op 6 december 2011 promoveerde dhr. drs. R.J.M. Brüggemann aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘The road to tailor made azole antifungal therapy’, onder begeleiding van promotores prof. dr. D.M. Burger en prof. dr. P.E. Verweij, en co-promotores dr. A. Warris en dr. N.M.A. Blijlevens. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:170–3)

Lees verder

Primair diffuus grootcellig B-cel-lymfoom van het bot

NTVH - 2012, nummer 3, april 2012

drs. F.H. Heyning

Samenvatting

Op 1 december 2011 promoveerde mw. drs. F.H. Heyning aan de Rijksuniversiteit Leiden op haar onderzoek, getiteld ‘Primary diffuse large B cell lymphoma of bone’ onder begeleiding van promotor dhr. prof. dr. P.C.W. Hogendoorn en co-promotor mw. dr. P.M. Jansen. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:132–4)

Lees verder
X