Samenvatting

Op 15 maart 2017 promoveerde dr. R. Admiraal aan de Universiteit van Leiden op zijn proefschrift, getiteld ‘Individualized dosing of serotherapy in allogeneic hematopoietic cell transplantation: a delicate balance’, onder begeleiding van promotor prof. dr. C.A.J. Knibbe en co-promotores dr. J.J. Boelens en dr. R.G.M. Bredius. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:403–6)