Articles

Geïndividualiseerde dosering van serotherapie bij allogene hematopoëtische celtransplantatie: een delicate balans

NTVH - 2017, nummer 8, december 2017

dr. R. Admiraal

Samenvatting

Op 15 maart 2017 promoveerde dr. R. Admiraal aan de Universiteit van Leiden op zijn proefschrift, getiteld ‘Individualized dosing of serotherapy in allogeneic hematopoietic cell transplantation: a delicate balance’, onder begeleiding van promotor prof. dr. C.A.J. Knibbe en co-promotores dr. J.J. Boelens en dr. R.G.M. Bredius. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:403–6)

Lees verder