Jaargang 14, Nummer 8, December 2017

Inhoudsopgave

OVERZICHTSARTIKELEN

‘Revival’ van de haplo-identieke stamceltransplantatie

G.N.Y. van Gorkom, M. van Gelder, L. Wieten, P.A. von dem Borne, H.C. Schouten, G.M.J. Bos, C.H.M.J. van Elssen


Monitoring van trombocytenaggregatieremmers in de praktijk: waarde en mogelijkheden

B. Zwart, J.M. ten Berg


CASUÏSTIEK

Diagnostisch dilemma: trombotische microangiopathie tijdens de behandeling voor acute lymfatische leukemie

L.C. Hamming, J.W. van der Heijden, M.J. Wondergem, M.D. Hazenberg, S. Zweegman


TRENDS IN TRIALS

HOVON 140: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie omtrent de effectiviteit van standaard chemo-immuuntherapie (FCR/BR) versus rituximab en venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) en venetoclax (GVe) versus obinutuzumab en ibrutinib en venetoclax (GIVe) bij fitte patiënten met onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie

L. van der Straten, M.D. Levin, K.L. Wu, A. van Hoof, E. van den Neste, H. Demuynck, A.M.H. Janssens, D. Deeren, H.P.J. Visser, J. Regelink, M.E.D. Chamuleau, E. van der Spek, R.S. Boersma, M. van der Klift, R.F.J. Schop, W.E.F.M. Posthuma, D.E. Issa, J.J. Wegman, S. Wittebol, L.W. Tick, M.R. Schaafsma, B.C. Tanis, M. Bellido, A. Beeker, M. Hoogendoorn, J.H. Veelken, H.C. Schouten, H.R. Koene, K. Oosterveld, S.A.J. Croockewit, M.B.L. Leys, G.J. Veldhuis, C.A.M. Idink, J. Droogendijk, R. Mous, A. Koster, K.G. van der Hem, E.C. Dompeling, M.H.J. van Oers, A.P. Kater


HOE BEHANDEL IK...

Hoe behandel ik het catastrofaal antifosfolipidensyndroom?

M. Limper, R.T. Urbanus


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

K. van der Weide, L. Laterveer, H.G. Nieuwenweg, P.A. Kramer