Jaargang 20, Nummer 6, September 2023

Inhoudsopgave

Richtlijnen

Vaccinatie bij hematologische patiënten

A. Vollaard, I.S. Nijhof, B. Goorhuis, A. Bruns, M. Hazenberg, namens de werkgroep ‘Vaccinatie bij hematologische aandoeningen’


OVERZICHTSARTIKELEN

N-glycolysering als mogelijk therapeutisch doel bij myeloproliferatieve neoplasmata

A.E. Marneth, B.A. van der Reijden


Cognitief functioneren van patiënten na een hematopoëtische stamceltransplantatie vergeleken met de algehele bevolking: de MOSA-studie

B. Wauben, M.W.M. van der Poel, M.M.J. Greevenbroek, N.C. van Yperen, M.T. Schram, M.P.J. van Boxtel, M. Sastry, S.O. Simons, C.D.A. Stehouwer, P.C. Dagnelie, A. Wesselius, H.C. Schouten, S. Köhler


Therapeutische geneesmiddelmonitoring van kinaseremmers in de kinderhemato-oncologie

T. de Kluis, M. van der Kleij, N. Guchelaar, A. Huitema, I. van der Sluis, J. Stutterheim, M. Diekstra


CASUÏSTIEK

Acute somnolentie bij een jonge patiënte met CML

E.F.M. de Jong, J.S. Biedermann, A.J. van Gammeren, M.J. van den Bent, P.A.W. te Boekhorst, A.M. Aalbers, R.B. Fiets


DE KUNST VAN HET KIJKEN

Uw diagnose?

W.H.M. Vroemen, R. van Meijel, R.J.W. van Kampen, M.P.G. Leers


Uw diagnose?

J.L.J.C. Assmann, Y. Sandberg, F. Weerkamp